logo riaps
riaps.cz

O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook Instagram

Aktuality

31.5.2024
KC přijme pracovníka na DPP na léto

Kdo jsme? Jsme nízkoprahová sociální služba (káčko).
Co děláme? Pracujeme s lidmi závislými a závislostí ohroženými.
Jak pracujeme? Hlavním pracovním nástrojem je přímý kontakt s klientem.
Proč to děláme? Snižováním rizik se zvyšuje šance člověka k pozitivním životním změnám a šetří to peníze nás všech.

Číst více

23.4.2024
Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici kontaktní pracovník/pracovnici (1,0 úvazek)

RIAPS Trutnov Kontaktní centrum

Služba je určená rizikovým uživatelům návykových látek a jejím blízkým. Pracovní pozice obsahuje kontaktní práci, poradenství, poskytování zdravotních i sociálních intervencí, spolupráci s návaznými službami, vedení dokumentace a další administrativní činnosti.

Číst více

2.2.2023
Změny otevírací doby

Vážení klienti,
od pondělí 6. února dochází k malé úpravě otevírací doby pro uživatele nelegálních návykových látek a pro poradenství.
Pro uživatele nelegálních NL bude v úterý otevřeno v čase 14,00 - 16,00 hod. pouze pro výměny. Naopak ve čtvrtek bude otevřená kontaktní místnost v čase 12,00 - 16,00 hod.

Číst více

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení