O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

29.3.2021
Kapacita KC

Od dnešního dne zvyšujeme okamžitou kapacitu kontaktní místnosti na 4 osoby v daný okamžik a prodlužujeme možnost pobytu znovu na 60 min.

23.12.2020
Provoz v období Vánočních svátků

Provoz K centra a terénu se s výjimkou svátků 24. 12. (čtvrtek), 25. 12. (pátek) a 1.1. (pátek), kdy bude zavřeno, nemění.

7.12.2020
Mimořádné opatření č. 8

Od pondělí 7. 12. 2020 dochází ke změnám v poskytování služeb Kontaktního centra
- kontaktní centrum je otevřeno - otevírací doba se nemění

- doba pobytu v KC je stanovena na 45 min.

- v KC mohou být přítomni max. 2 klienti najednou, již není třeba se objednávat
- před vstupem do KC je klientovi změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, je-li vyšší než 37,5°C, klient není do KC vpuštěn, zajišťujeme zdravotnickou pomoc.

Číst více

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení