Pravidla kontaktního centra

 

Pravidla platná v Kontaktním centru RIAPS Trutnov

Za prostory Kontaktního centra se považuje budova RIAPS a okolí v oblasti 50 metrů od budovy. V tomto prostoru NENÍ DOVOLENO:

 • konzumovat alkohol
 • kouřit
 • aplikovat si návykové látky, distribuovat je nebo s nimi v zařízení jinak manipulovat
 • nosit do zařízení zbraně (vč. nožů, tyčí, střelných zbraní...)
 • být slovně nebo fyzicky agresivní
 • sexuální obtěžování, sexuální styk
 • ničit nebo krást vybavení Kontaktního centra
 • být nadměrně hlučný
 • bezdůvodně se zdržovat v okolí budovy RIAPSu  (lavičky, parčík...)
 • vést rozhovory (včetně náznaků) o trestné činnosti a podněcovat druhé k trestné činnosti (včetně drobných krádeží, výroby a distribuce návykových látek, násilí na jiných lidech...)
 • vstupovat bez výslovného dovolení do kanceláře pracovníků KC a dalších místností, které nejsou určeny klientům Kontaktního centra

 

V KONTAKTNÍM CENTRU LZE:

 • využívat služeb Kontaktního centra
 • setrvat maximálně 1 hodinu (se psem 30 minut) 
 • uvařit si kávu, čaj, polévku
 • konzumovat donesené potraviny
 • pobývat se psem (V KC může být pouze jeden pes. Je-li v KC klient se psem a chce-li přijít další klient se psem, musí ten další, který přišel později, počkat, než první klient se psem odejde - vyčerpá svých 30 minut. Ve výjimečných případech, na základě indiv. posouzení pracovníkem KC, je možné učinit v tomto pravidle výjimku.)

 

V Kontaktním centru je nutno:

 • udržovat pořádek a čistotu
 • před odchodem po sobě uklidit a umýt nádobí
 • respektovat pokyny pracovníků Kontaktního centra
 • výměnu stříkaček provádět až těsně před odchodem z KC

KLIENT AKTUÁLNĚ INTOXIKOVANÝ (KTERÝ JE POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY, VČ. ALKOHOLU) JE V DANÉM MOMENTĚ OMEZEN V ROZSAHU SLUŽBY (PRACOVNÍK KONTAKTNÍHO CENTRA ROZHODNE, KTERÁ SLUŽBA MU BÝT POSKYTNUTA MŮŽE, A KTERÁ NE).