RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

RIAPS  Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,  nestátní nezisková ( příspěvková ) organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • budova je bezbariérová
 • statutární zástupce SOL: ing. Jana Totková, MBA  - ředitelka  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz
 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
 • SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz 
 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz
 • 5 samostatných  programů: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek  s ambulantní a  terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro  děti  a mládež  a Centrum duševního zdraví, pod jehož křídly se v tuto chvíli nachází i Stacionář RIAPS - blíže pod jednotlivými logy. Mezi další činnosti patří  zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programy. Několik pracovníků pak má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 
 • pracoviště RIAPS: Procházkova 818, Trutnov, Preslova 449 Dvůr Králové nad Labem, T.G.M. 40 Dvůr Králové nad Labem, Spojenecká 69, Trutnov 
 • terénní služby jsou poskytovány na území bývalého okresu Trutnov

POSLÁNÍ A CÍLE

Posláním RIAPS je prostřednictvím  poskytování ambulantních psychosociálních služeb (zahrnuje zdravotní a sociální služby poskytované ambulantní a některé terénní formou)  v regionu Trutnov,  dále výchovy a vzdělávání u cílových skupin v rámci jednotlivých programů a projektů RIAPS, realizace programů péče o problémové skupiny dětí, výchovných a probačních programů pomoci realizovat potřeby klientů cílových skupin, zejména v oblasti zlepšení zdravotního stavu (model zdraví biopsychosociospirituální), řešení sociální krize,  předcházení sociálnímu vyloučení a pomoci sociální integraci (inkluzi). 

Další úkoly vyplývají ze sociálně právní ochrany dětí.

 

Cílem je zajištění široce dostupných kvalitních služeb v souladu se standardy, lege artis postupy, nejnovějšími poznatky a ekonomickými možnostmi . 

Cílové skupiny RIAPS

Cílovými skupinami RIAPS jsou všichni ti, kteří potřebují, akceptují  a jsou schopni využít služby nabízené v rámci programů a projektů RIAPS bez ohledu na pohlaví, věk, etnikum, společenské postavení, náboženské vyznání, politické přesvědčení , finanční situaci.  V rámci prvního kontaktu je zajištěna služba i bez ohledu na místo bydliště. V rámci poskytování další služby mohou být z kapacitních důvodů preferováni klienti z regionu Trutnov.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 • MUDr.Zuzana Kozáková

  ředitel RIAPS, lékař psychiatr, psychoterapeut
 • Mgr. Ondřej Čalovka

  pověřený vedením Kontaktního centra, adiktolog Ambulance, soc. pracovník
 • Bc. Vendula Hofmanová

  pověřená vedením MRP, speciální pedagog, sociální pracovnice Manželské a rodinné poradny
 • Jana Stružinská

  vedoucí ambulancí RIAPS, psychiatrická sestra CDZ
 • Mgr. Lucie Slezáková, DiS.

  pověřená vedením NZDM, sociální pracovnice
 • Mgr. Lucie Skalská

  pověřená vedením CDZ, sociální pracovnice
 • MUDr. Soňa Michalová

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Mgr. Helena Rážová

  adiktolog Ambulance
 • Mgr. Lenka Stránská

  klinická psycholožka, psychoterapeutka
 • PhDr. Petr Šouba

  klinický psycholog, psychoterapeut Ambulance
 • Helena Šrejberová

  administrativní pracovnice
 • Mgr. Olga Trunečková

  sociální pracovnice KC, adiktolog Ambulance
 • Ing. Mgr. Irena Černá

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Bc. Jiří Roztočil

  sociální pracovník KC
 • MUDr. Denisa Dobríková

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Bc. Petr Kuráň

  sociální pracovník, zdravotnický asistent KC
 • Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Mgr. Eliška Trunečková

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Bc. Kateřina Viková

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Aneta Dymáková

  sociální pracovnice CDZ
 • Radek Padyásek

  technický pracovník
 • Jaroslava Rousková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Dita Zuščicová

  peer konzultantka CDZ
 • Rostislava Šiková

  peer konzultantka CDZ
 • Bc. Jana Rychterová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Radoňová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Naděžda Včelišová

  sociální pracovnice CDZ
 • Dagmar Kubíková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Kateřina Veselá

  všeobecná sestra Ambulance
 • Alena Vrtalová

  všeobecná sestra Ambulance
 • Bc. Klára Melounová

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Kateřina Etrychová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Romášková

  psycholog MRP
 • Mgr. Eva Sedláčková

  sociální pracovnice MRP
 • Hana Litková

  všeobecná sestra CDZ
 • Dana Janická

  všeobecná sestra CDZ a Ambulance
 • Mgr. Ivo Krejčíř

  odborný pracovník KC
 • Ing. Zuzana Friedová

  administrativní pracovnice
 • Bc. Lenka Šmídová

  sociální pracovnice NZDM
 • Petra Kalužná, DiS.

  sociální pracovnice CDZ

On each day, 1 hour after gel application, a cohort of 24 non-dosed healthy postmenopausal females directly contacted the dosed cohort at the site of gel application for 15 minutes. Web of Science, PubMed, Embase, and the Cochrane Library were comprehensively searched; RCTs, controlled clinical trials, and cohort studies were included in this meta-analysis. The mechanism of action of Cambia, like that of other NSAIDs, is not completely understood but may be related to prostaglandin synthetase inhibition www.lekarnabezpredpisu.com/. Medicine distribution was primarily through the mail to an address of the participant’s choice.

The electronic wallet that you’ll receive can be used to deposit and withdraw money directly from the casino. Marie casino hotels for you to choose from. There are a few restricted countries článku. I am going to have a look at two promotions in detail here in this review: Welcome Bonus This offer for first-time depositing players is eerily similar to the one being offered by Platinum Play, but this one is just a little bit sweeter.

SearchPartner's Kingaroy Online Dating site has them all. Our nation will change, and there will be more people with hitherto unusual names playing cricket for Australia. For your added pleasure Busselton hookers Marilynn maintains a whirlpool ready anytime for your use in her Busselton condo seznamky online cz. He sees astonishing detail and importance in these images, not just because he's spent months in space but because his in-depth knowledge of geology, geography and meteorology allows him to reveal the photos' mysteries.

Unibet has no control over the results which are generated in these games and has no control whatsoever over you losing or winning. Employees of the Promoter, any advertising agency or web company connected with the promoter or any such person's agents or members of their families or households, are not eligible to participate in this Sports Promotion. But of course, only time will tell betzoid České Republice. The country of Ireland has always had a firm place in the history of the sport because of their horse breeding.