RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Volná pracovní místa

4. 12. 2020

RIAPS Trutnov – Kontaktní centrum přijme kolegu/kolegyni na pozici

 TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

 PRÁCE S UŽIVATELI NÁVYKOVÝCH LÁTEK služba je určena problémovým uživatelům alkoholových i nealkoholových návykových látek a jejich blízkým. Obsahuje aktivní vyhledávání cílové populace v přirozeném prostředí, kontaktní práci, poskytování zdravotních a sociálních služeb, poradenství, spolupráci s návaznými službami a institucemi, vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti

ÚVAZEK 1,0

 P O Ž A D A V K Y:

 • MIN. VĚK 21 let
 • UKONČENÉ VŠ, VOŠ VZDĚLÁNÍ (v době nástupu) – kvalifikace sociálního pracovníka dle § 110 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • SCHOPNOST KOMUNIKACE A PRÁCE S LIDMI
 • VYJASNĚNÝ POSTOJ K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM A UŽIVATELŮM NL
 • NEHODNOTÍCÍ PŘÍSTUP, SCHOPNOST EMPATIE
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, TRESTNÍ BEZÚHONNOST
 • ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. „B“ – aktivní řidič
 • SCHOPNOST PRACOVAT SAMOSTATNĚ I V TÝMU
 • VÝHODOU DALŠÍ KVALIFIKACE VE ZDRAVOTNICKÉM OBORU (adiktolog, praktická sestra, zdravotní sestra…), KURZ KRIZOVÉ INTERVENCE, PŘÍP. DALŠÍ KURZY, VÝCVIKY, PRAXE V SOCIÁLNÍCH ČI ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH…

 N A B Í Z Í M E:

 • zajímavou a kreativní práci v ambulantní i terénní formě
 • platové podmínky dle 341/2017 Sb., resp.  dle vzdělání a praxe 10.-12. třída (rozpětí tarifů 24 300 – 41 850) + rizikový příplatek, stravenky, osobní ohodnocení po zkušební době
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • dobré zázemí multidisciplinárního týmu zařízení
 • získání praxe ve zdravotnickém zařízení příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje
 • možnost seberealizace
 • odborné vedení a supervizi
 • jednosměnný provoz
 • pěkné pracovní prostředí
 • 5 týdnů dovolené

 -      předpokládaný nástup: leden 2021

 Profesní životopis a motivační dopis zašlete do 17. 12. 2020 na e-mail: ondrej.calovka@riaps.cz. Do předmětu uveďte „Výběrové řízení – Kontaktní centrum RIAPS“

 Vlastní výběrové řízení proběhne ve dvou, příp. třech kolech. V 1. kole bude posuzováno, zda uchazeč splňuje formální podmínky stanovené pro danou pozici. Uchazeči, kteří je splňují, budou vyzváni k účasti ve 2. kole.

 Ve 2. kole proběhne osobní setkání s uchazeči. Termín druhého kola stanoven na 21. 12. 2020

 Následně může být vyhlášeno ještě třetí kolo, ve kterém se uchazeči vybraní v 2. kole zúčastní (na základě smlouvy o stáži) činností ve službě, a to v době nejvýše 3 pracovních dní. V tomto případě půjde o oboustranně bezplatnou formu spolupráce.

 Vyhrazujeme si právo prodloužit či zrušit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

 Pro další informace volejte na tel. č. 607 042 784, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Čalovka

 Přihlášením se do výběrového řízení dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v životopise pro účely výběrového řízení.

 

3. 12. 2020

RIAPS Trutnov přijme do svého rozvíjejícího se  týmu sociální pracovníky pro novou službu - krizová pomoc.  Obsahem pozice  je práce s klienty, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Zařízení disponuje 4 lůžky.  Provoz je nepřetržitý v režimu 24/7/365, tj. je třeba počítat  s prací v noci, o víkendech i svátcích.  

Podmínky: odpovídající vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. , sociální  ( ev. jiný odborný pracovník ). Výhodou kurz krizové intervence. Dále schopnost pracovat v týmu,  empatie, akceptace filozofie RIAPS, ochota se dále vzdělávat.

Nástup možný: 1.2.2021 ( příprava a zaškolení ), od 1.3. 2021  realizace služby

Platové podmínky dle 341/2017 Sb, resp.  dle vzdělání a praxe 10.-12. třída ( rozpětí tarifů 24300 - 41850 ), osobní ohodnocení dle výsledků po 3 měsících

Další benefity: stravenky, podpora vzdělávání dle IVP, příspěvek na penzijní při naplnění podmínek  

Pro bližší informace kontaktujte a nabídky směřujte na: Lucie.Skalska@riaps.cz ( 725 720 375 )

 

RIAPS Trutnov přijme zdravotní sestry do multidisciplinárního  týmu  Centra duševního zdraví. Obsahem pozice je práce s klienty s duševní poruchou či nemocí. Práce probíhá především v terénu. Provoz je denní, částečně je realizován i o víkendech a svátcích ( 9-12 ).

Podmínky: odpovídající vzdělání dle z.  96/2004 Sb. , všeobecná sestra. Dále schopnost pracovat v týmu,  empatie, akceptace filozofie RIAPS, ochota se dále vzdělávat - organizací podpořené specializační vzdělávání  a kvalifikaci  prohlubující kurzy.  

Úvazek 1,0, případně nižší dle domluvy.

Nástup možný 4.1.2021, ev. po dohodě. 

Platové podmínky dle 341/2017 Sb. , resp.  dle dle vzdělání a praxe, 10.-11. třída ( 24300 - 3875 ),   osobní ohodnocení dle výsledků po 3 měsících 

Další benefity: stravenky, podpora vzdělávání dle IVP, příspěvek na penzijní při naplnění podmínek  

Pro bližší informace kontaktujte a nabídky směřujte na:  jana.stružinska@riaps.cz , lucie.skalska@riaps.cz  ( 725 720 375 )

 

RIAPS Trutnov přijme do svého rozvíjejícího se   týmu sociální pracovníky pro terénní sociální rehabilitaci.  Obsahem pozice  je práce s klienty, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Provoz je denní, částečně je realizován i o víkendech a svátcích ( 9-12 ).

Podmínky: odpovídající vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. , sociální  ( ev. jiný odborný pracovník ). Výhodou kurz krizové intervence. Dále schopnost pracovat v týmu,  empatie, akceptace filozofie RIAPS, ochota se dále vzdělávat.

Nástup možný: 4.1.2021, ev. po dohodě.

Platové podmínky dle 341/2017 Sb., resp.  dle vzdělání a praxe 10.-12. třída, ( rozpětí tarifů 24300 - 41850 ), osobní ohodnocení dle výsledků po 3 měsících

Další benefity: stravenky, podpora vzdělávání dle IVP, příspěvek na penzijní při naplnění podmínek  

Pro bližší informace kontaktujte a nabídky směřujte na: Lucie.Skalska@riaps.cz ( 725 720 375 )

 

RIAPS Trutnov přijme do svého rozvíjejícího se  týmu sociální pracovníky , jiné odborné či  zdravotnické pracovníky pro novou službu - telefonická  krizová pomoc.  Obsahem pozice  je práce s klienty ( po telefonu ), kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.   Provoz je nepřetržitý v režimu 24/7/365, tj. je třeba počítat  s prací v noci, o víkendech i svátcích.  

Podmínky: odpovídající vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. či  96/2004 Sb., ev. 95/2004 Sb.   Výhodou kurz krizové intervence a telefonické krizové intervence. 

Nástup možný: 4.1. 2021 

Možnost práce na HPP, ev. DPP a DPČ.

Platové podmínky dle 341/2017 Sb., resp.  dle vzdělání a praxe 10.-12. třída, ( rozpětí tarifů 24300 - 41850 ), osobní ohodnocení dle výsledků po 3 měsících

Další benefity: stravenky, podpora vzdělávání dle IVP, příspěvek na penzijní při naplnění podmínek  

V případě DPP a DPČ 200 - 250 Kč / hodinu 

Pro bližší informace kontaktujte a nabídky směřujte na: Lucie.Skalska@riaps.cz ( 725 720 375 )