RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Personální obsazení

 • MUDr. Zuzana Kozáková

  ředitelka RIAPS,lékař psychiatr, dětský psychiatr, psychoterapeut
 • Mgr. Ondřej Čalovka

  pověřený vedením Kontaktního centra, adiktolog Ambulance, soc. pracovník
 • Jana Stružinská

  vedoucí ambulancí RIAPS, psychiatrická sestra CDZ
 • Mgr. Barbora Knotková

  pověřená vedením MRP, psycholog Manželské a rodinné poradny
 • Mgr. Lucie Slezáková, DiS.

  pověřená vedením NZDM, sociální pracovnice
 • Mgr. Lucie Skalská

  pověřená vedením CDZ, sociální pracovnice
 • MUDr. Soňa Michalová

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Mgr. Helena Rážová

  adiktolog Ambulance
 • Bc. Vendula Rohlenová

  speciální pedagog, sociální pracovnice Manželské a rodinné poradny
 • Mgr. Lenka Stránská

  školitel, garant
 • PhDr. Petr Šouba

  klinický psycholog, psychoterapeut Ambulance
 • Helena Šrejberová

  administrativní pracovnice
 • Mgr. Olga Trunečková

  sociální pracovnice KC, adiktolog Ambulance
 • Ing. Mgr. Irena Černá

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Bc. Jiří Roztočil

  sociální pracovník KC
 • MUDr. Denisa Dobríková

  lékař - psychiatr Ambulance
 • Bc. Petr Kuráň

  sociální pracovník, zdravotnický asistent KC
 • Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Mgr. Eliška Trunečková

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Martina Soukupová

  sociální pracovnice NZDM
 • Bc. Kateřina Viková

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Aneta Dymáková

  sociální pracovnice CDZ
 • Martina Budišová

  pracovnice v sociálních službách - Kontaktní centrum
 • Radek Padyásek

  technický pracovník
 • Jaroslava Rousková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Dita Zuščicová

  peer konzultantka CDZ
 • Rostislava Šiková

  peer konzultantka CDZ
 • Bc. Jana Rychterová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Radoňová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Naděžda Včelišová

  sociální pracovnice CDZ
 • Dagmar Kubíková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Kateřina Veselá

  všeobecná sestra Ambulance
 • Alena Vrtalová

  všeobecná sestra Ambulance
 • Bc. Klára Melounová

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Kateřina Etrychová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Romášková

  psycholog MRP
 • Mgr. Eva Sedláčková

  sociální pracovnice MRP
 • Mgr. Romana Statníková

  telefonická krizová pomoc
 • Hana Litková

  všeobecná sestra CDZ
 • Petra Blažková

  všeobecná sestra CDZ
 • Dana Janická

  všeobecná sestra CDZ a Ambulance
 • Mgr. Ivo Krejčíř

  odborný pracovník KC
 • Ing. Zuzana Friedová

  administrativní pracovnice
 • Mgr. Adéla Kadeřábková Povolná

  sociální pracovnice CDZ