RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Vedení

 • MUDr. Zuzana Kozáková

  ředitel RIAPS, lékař psychiatr, psychoterapeut
 • Bc. Vendula Hofmanová

  pověřená vedením MRP, odborný pracovník , t.č. MD
 • Mgr. Olga Trunečková

  pověřená vedením KC, sociální pracovnice KC, adiktolog Ambulance
 • Jana Stružinská

  vrchní sestra RIAPS, sestra se specializací v oboru psychiatrie
 • Mgr. Lucie Slezáková, DiS.

  pověřená vedením NZDM, sociální pracovnice
 • Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová

  staniční sestra CDZ, sestra se specializací v psychiatrii
 • Mgr. Lucie Skalská

  pověřená vedením CDZ, sociální pracovnice
 • Bc. Aneta Dymáková

  vedoucí týmu CDZ a KT, sociální pracovnice
 • Mgr. et Mgr. Ondřej Čalovka

  adiktolog Ambulance
 • Mgr. Helena Rážová

  adiktolog Ambulance
 • Mgr. Lenka Stránská

  garant, školitel
 • PhDr. Petr Šouba

  klinický psycholog, psychoterapeut Ambulance
 • Helena Šrejberová

  administrativní pracovnice
 • Ing. Mgr. Irena Černá

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • MUDr. Denisa Dobríková

  lékař - psychiatr Ambulance/CDZ
 • Sabina Halámková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie Ambulance/CDZ
 • Mgr. et Mgr. Monika Pražáková

  psycholog ve zdravotnictví, Ambulance
 • Mgr. Eliška Trunečková

  sociální pracovnice NZDM
 • Radek Padyásek

  technický pracovník
 • Jaroslava Rousková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie A/ CDZ
 • Rostislava Šiková

  peer konzultantka CDZ
 • Bc. Jana Rychterová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Radoňová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Naděžda Včelišová

  sociální pracovnice CDZ
 • Dagmar Kubíčková

  sestra se specializací v oboru psychiatrie - CDZ
 • Mgr. Kateřina Veselá

  staniční sestra A, t.č. MD
 • Bc. Klára Melounová

  sociální pracovnice NZDM
 • Mgr. Kateřina Etrychová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Zuzana Romášková

  psycholog MRP
 • Mgr. Eva Sedláčková

  sociální pracovnice MRP
 • Hana Litková

  všeobecná sestra CDZ
 • Dana Janická

  sestra se specializací v oboru psychiatrie CDZ a Ambulance
 • Ing. Zuzana Friedová

  administrativní pracovnice
 • Petra Kalužná, DiS.

  sociální pracovnice CDZ
 • Marie Kolářová

  pracovnice v sociálních službách CDZ
 • Mgr. Vítězslav Lux

  sociální pracovník CDZ
 • Bc. Andrea Toneiserová

  sociální pracovnice CDZ
 • Mgr. Jana Šimočková

  sociální pracovnice CDZ
 • Karolína Ubrová DiS.

  všeobecná sestra KC
 • Bc. Tereza Hauserová

  sociální pracovnice CDZ
 • MUDr. Zbyněk Šec

  psychiatr Ambulance
 • Bc. Elena Borovská

  sociální pracovnice Kontaktního centra
 • Kateřina Skalická Dis.

  IPS specialista
  720806735
  katerina.skalicka@riaps.cz
 • Zdeňka Herčíková Dis.

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Kateřina Vyklická

  sociální pracovnice NZDM
 • Bc. Petr Kuráň

  sociální pracovník KC
 • Mgr. Kateřina Zálišová

  psychoterapeutka CDZ
  katerina.zalisova@riaps.cz
 • Bc. Nikola Kukrálová

  sociální pracovnice CDZ
 • Bc. Jana Černá

  všeobecná sestra CDZ