RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Pro stážisty a dobrovolníky

Zařízení přijímá stážisty do zdravotních i sociálních služeb na základě smlouvy s nimi uzavřené. V rámci zařízení jsou také vykonávány praxe na základě smlouvy s některými vysokými či středními školami ( UHK, 1.LF Praha, SŠ a VOŠ zdravotnická Trutnov ). 

O přijetí na stáž rozhoduje vedoucí příslušné služby. Obraťte se tedy vždy na vedoucího té služby, ve které byste stáž rádi realizovali.

 

Stáž je zpoplatněna dle platného ceníku, aktuálně jen   symbolickou částkou 100 Kč / 8 hodin stáže.  V některých případech může být od platby z podnětu vedoucího ustoupeno.