RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

O zařízení - základní informace

RIAPS  Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov,  nestátní nezisková ( příspěvková ) organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • budova je bezbariérová
 • statutární zástupce SOL: ing. Jana Totková, MBA  - ředitelka  Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz
 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
 • SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • datová schránka: qb7k7nk
 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 je RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz 
 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz,  720 822 762 (asistentka Markéta Moučková )
 • 7 samostatných  služeb: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek  s ambulantní a  terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro  děti  a mládež ,  Centrum duševního zdraví, Chráněné bydlení a Telefonická krizová pomoc.  
 • Mezi další činnosti patří  zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programy.
 • Několik pracovníků pak má pověření k sociálně právní ochraně dětí. 
 • pracoviště RIAPS: Procházkova 818, Trutnov, Preslova 449 Dvůr Králové nad Labem,  Spojenecká 69, Trutnov, dále pak  objekty určené k chráněnému bydlení.   
 • terénní služby jsou poskytovány na území bývalého okresu Trutnov