RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

O zařízení - základní informace

RIAPS  Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, nezisková nestátní příspěvková organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
 • budova je bezbariérová
 • statutární zástupce SOL: PharmDr. Jana Třešňáková - ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz
 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201
 • SOL  Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz 
 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz
 • 5 samostatných  programů: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek  s ambulantní a  terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro  děti  a mládež  a Stacionář pro duševně nemocné - blíže pod jednotlivými logy, dále zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programy