RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Poskytované služby

 1. zdravotní - registrace nestátního zdravotnického zařízení (odbornosti 305, 306, 901, 919,914, 350 )
  • poskytované v rámci ambulancí a terénu bližší informace pod logem ambulancí a CDZ 
 2. sociální - registrace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

  a) kontaktní centra pro uživatele návykových látek (§ 59) - Kontaktní centrum (ambulantní a terénní forma)

  b) sociální odborné poradenství s prvky terapie (§ 37) - manželská a rodinná poradna RIAPS

  c) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) -  Shelter RIAPS

  d) sociální rehabilitace (§ 70) -  CDZ RIAPS  a  Komunitní tým  RIAPS a pobytová forma sociální rehabilitace SRP 

  e) telefonická krizová pomoc ( § 55 ) - Telefonická krizová pomoc RIAPS

   f) chráněné bydlení ( § 51 ) - Chráněné bydlení RIAPS

   

  Bližší informace pod jednotlivými logy.

 3. sociálně právní ochrana dětí ( omezený rozsah )

 4. výchova a vzdělávání cílových skupin programů a projektů RIAPS 

 5. pořádání léčebně výchovných pobytů pro děti se specifickými potřebami - t.č. neprobíhá

 6. probační a výchovné programy  t.č. neprobíhá