RIAPS TRUTNOV
Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb

Poskytované služby

 1. zdravotní - registrace nestátního zdravotnického zařízení (odbornosti 305, 306, 901, 919)
  • poskytované v rámci ambulancí psychiatrie, dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu závislostí, ambulancí klinických psychologů pro děti i dospělé -  bližší informace pod logem ambulancí
 2. sociální - registrace dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

  a) kontaktní centra pro uživatele návykových látek (§ 59) - kontaktní centrum (ambulantní a terénní forma)

  b) sociální odborné poradenství s prvky terapie (§ 37) - manželská a rodinná poradna RIAPS

  c) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62) - RIAPS - Shelter

  d) sociální rehabilitace (§ 70) - Stacionář RIAPS

  e) terénní programy (§ 69) - t.č. není aktivní registrace

  Bližší informace pod jednotlivými logy.

 3. sociálně právní ochrana dětí (Manželská a rodinná poradna RIAPS, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež RIAPS -Shelter)

 4. výchova a vzdělávání cílových skupin programů a projektů RIAPS (všechny složky)

 5. pořádání léčebně výchovných pobytů pro děti se specifickými potřebami

 6. probační a výchovné programy