Co nabízíme?

Poslání: posláním  je prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti adiktologie, klinické psychologie, dětské klinické psychologie, psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie předcházet vzniku psychických poruch a nemocí, léčit je tam, kde již jsou přítomny, předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu a přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci pacientů a zachování co nejvyšší kvality jejich života.

Cíle:

předcházení, léčba, dispenzarizace,  zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby a komunikují v českém či slovenském jazyce  bez další specifikace věkem (výjma adiktologie), etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, typem poruchy. Ve vztahu k místu a  naplněné kapacitě je  preference  klientů z oblasti regionu Trutnov (území bývalého okresu).

Poskytované služby:

 • Diagnostika psychologická a psychiatrická  u dětí a dospělých
 • Diagnostika adiktologická
 • Farmakoterapie (včetně aplikace léků s prodlouženým účinkem, substituce, podávání antabusu)
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná, skupinová
 • Adiktologická péče
 • Poradenství
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě dle našich časových možností

Úhrada : Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny v souladu s platným ceníkem. 

Hrazeny klientem jsou např.:

 • Vyšetření a léčba osob bez platného zdravotního pojištění (výjma neodkladné)
 • Vyšetření pro vlastní potřebu (studium, řidičské průkazy, zbrojní pasy,…)
 • Anonymní konzultace na vyslovenou  žádost klienta ( nelze ale zajištění medikace an.)
 • Poradenství a konzultace bez souvislosti s vlastní zdravotní péčí o konkrétního klienta
 • Zpráva pro vlastní potřebu klienta
 • Služby spojené s kopírováním zpráv, dokumentace, zasíláním, …
 • Stáže a praxe
 • Přednášky, besedy
 • Nadstandardní služby typu upozornění na termín zasláním sms zprávy či e-mailu, přijetí mimo standardní ordinační hodiny, apod. 
 • Poplatek za zmeškanou neomluvenou konzultaci (zejména u psychoterapií)

 

Rychlý kontakt

Tel.: +420 725 099 630
E-mail: ambulance.trutnov@riaps.cz

Další kontakty

Aktuality

13.10.2020
mimořádné opatření říjen 2020

Vážení pacienti,


v souvislosti s epidemiologickou situací jsou zavedena následující opatření:


1) prosíme klienty, kteří mají známky respiračního infektu,  teplotu, kašel, .

Číst více

2.4.2020
Mimořádné opatření duben

Mimořádný provoz od 2.4.2020


V praxi to znamená, že naši pacienti ( klienti ) mohou  ambulanci  kontaktovat  v pondělí až pátek  v  době mezi 7 a 13 na telefonu 725 720 341.

Číst více

13.3.2020
Mimořádné opatření

OPATŘENÍ


VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍ KORONAVIROVÉ INFEKCI NEPROVÁDÍME OŠETŘENÍ U PACIENTŮ SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM. SOUČASNĚ SE AŽ DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ VŠECHNA SKUPINOVÁ SETKÁNÍ (TERAPIE).

Číst více

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Klinická psychologie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Psychiatrie a dětská psychiatrie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Adiktologie