Co nabízíme?

Poslání: posláním  je prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti adiktologie, klinické psychologie, dětské klinické psychologie, psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie předcházet vzniku psychických poruch a nemocí, léčit je tam, kde již jsou přítomny, předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu a přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci pacientů a zachování co nejvyšší kvality jejich života.

Cíle:

předcházení, léčba, dispenzarizace,  zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby a komunikují v českém či slovenském jazyce  bez další specifikace věkem (výjma adiktologie), etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, typem poruchy. Ve vztahu k místu a  naplněné kapacitě je  preference  klientů z oblasti regionu Trutnov (území bývalého okresu).

Poskytované služby:

 • Diagnostika psychologická a psychiatrická  u dětí a dospělých
 • Diagnostika adiktologická
 • Farmakoterapie (včetně aplikace léků s prodlouženým účinkem, substituce, podávání antabusu)
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná, skupinová
 • Adiktologická péče
 • Poradenství
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě dle našich časových možností

Úhrada : Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny v souladu s platným ceníkem. 

Hrazeny klientem jsou např.:

 • Vyšetření a léčba osob bez platného zdravotního pojištění (výjma neodkladné)
 • Vyšetření pro vlastní potřebu (studium, řidičské průkazy, zbrojní pasy,…)
 • Anonymní konzultace na vyslovenou  žádost klienta ( nelze ale zajištění medikace an.)
 • Poradenství a konzultace bez souvislosti s vlastní zdravotní péčí o konkrétního klienta
 • Zpráva pro vlastní potřebu klienta
 • Služby spojené s kopírováním zpráv, dokumentace, zasíláním, …
 • Stáže a praxe
 • Přednášky, besedy
 • Nadstandardní služby typu upozornění na termín zasláním sms zprávy či e-mailu, přijetí mimo standardní ordinační hodiny, apod. 
 • Poplatek za zmeškanou neomluvenou konzultaci (zejména u psychoterapií)

 

Rychlý kontakt

Tel.: +420 725 099 630
E-mail: ambulance.trutnov@riaps.cz

Další kontakty

Aktuality

23.11.2021
mimořádné opatření listopad 2021

Vážení pacienti,


 


vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je velmi důležité dodržování všech ochranných opatření, proto Vás prosíme:


1) do prostoru budov, ve kterých jsou ambulance, vstupujte pouze s respirátorem, který máte nasazený tak, aby dostatečně  zakrýval ústa i nos.

Číst více

10.8.2021
provoz ambulancí

Platnost mimořádných opatřední z dubna i října roku 2020 vypršela k dubnu r. 2021. Přetrvává pouze povinnost klientů užívat dezinfekci rukou, nosit respirátory, ev. nanoroušky či roušky a zdržet se návštěvy v době  symptomů onemocnění či covid pozitivity.

Číst více

10.8.2021
STOP stav

Všeobecná psychiatrická ambulance Trutnov  a dětská psychiatrická ambulance RIAPS v současné době další nové klienty nepřijímají pro přeplněnou kapacitu. 


AT ambulance ( ambulance pro závislosti )  je  v omezené míře schopna poskytnout služby klientům s návazností na ambulanci adiktologů.

Číst více

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Klinická psychologie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Psychiatrie a dětská psychiatrie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Adiktologie