Jak se objednat


  • objednávat se je možné osobně v Ambulanci RIAPS (Procházkova 818, Trutnov) u zdravotních sester Ambulance, na tel. č. 499 320 327, 725 720 341, příp. prostřednictvím e-mailu ambulance.trutnov@riaps.cz

 

Psychiatrické vyšetření a medikace

Příjem do adiktologické péče je podmíněn doporučením psychiatra. Psychiatrické vyšetření je možné absolvovat v naší Ambulanci či u jakéhokoliv jiného lékaře - psychiatra. V případě, že již svého psychiatra máte, případně se vracíte z pobytové léčby a máte-li zájem o adiktologickou terapii, je nutné si u svého lékaře vyžádat Poukaz na vyšetření/ošetření "K" - doporučení k převzetí do péče adiktologa a donést ho s sebou na první setkání (propouštěcí zpráva nestačí).

 Poukaz ke stažení např. zde: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/formulare/poskytovatele/tiskopisy-vyuctovani-vzp-06k-poukaz-na-vysetreni-osetreni-k.pdf

 

Nedostavíte-li se na domluvené setkání a současně se min. 24 hod. předem neomluvíte (osobně, telefonicky, SMS, e-mailem), je vám při dalším setkání účtován poplatek 250,- Kč za neproběhlé sezení (dle platného ceníku).