Aktuality


mimořádné opatření listopad 2021

23.11.2021 (Kozáková)

Vážení pacienti,


 


vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je velmi důležité dodržování všech ochranných opatření, proto Vás prosíme:


1) do prostoru budov, ve kterých jsou ambulance, vstupujte pouze s respirátorem, který máte nasazený tak, aby dostatečně  zakrýval ústa i nos. Tento respirátor si nechte po celou dobu přítomnosti v budově.  


2) použijte dostupné dezinfekční prostředky na ruce


3) využijte místo v čekárně tak, aby jste byli co nejvíce vzdáleni od ostatních pacientů, pokud zde jsou


4) pokud máte známky infektu ( kašel, rýma, horečka, ... ), domluvte se se sestrou na zajištění potřebného ( léky, nový termín, apod. ),  ev. na telefonickém kontaktu  


5) pokud jste v karanténě, čekáte na výsledek testu blízkého s příznaky covid, ...., domluvte se se sestrou na zajištění potřebného ( léky, nový termín, apod. ) , ev.  na telefonickém kontaktu  s lékařem


6) snažíme se, aby prostředí našich ambulancí bylo co nejbezpečnější. Pokud se přesto bojíte přijít, můžete svou konzultaci zrušit. Se sestřičkou se domluvíte na dalším ( léky, nový termín,   ....). 


Děkujeme, že dodržujete tato opatření.  Chráníte tak sebe, nás i další pacienty. 

provoz ambulancí

10.8.2021 (kozáková)

Platnost mimořádných opatřední z dubna i října roku 2020 vypršela k dubnu r. 2021. Přetrvává pouze povinnost klientů užívat dezinfekci rukou, nosit respirátory, ev. nanoroušky či roušky a zdržet se návštěvy v době  symptomů onemocnění či covid pozitivity.   

STOP stav

10.8.2021 (Kozáková)

Všeobecná psychiatrická ambulance Trutnov  a dětská psychiatrická ambulance RIAPS v současné době další nové klienty nepřijímají pro přeplněnou kapacitu. 


AT ambulance ( ambulance pro závislosti )  je  v omezené míře schopna poskytnout služby klientům s návazností na ambulanci adiktologů.


CDZ ambulance přijímá nové klienty v návaznosti na provoz Centra duševního zdraví. 


 

mimořádné opatření říjen 2020

13.10.2020 (Kozáková)

Vážení pacienti,


v souvislosti s epidemiologickou situací jsou zavedena následující opatření:


1) prosíme klienty, kteří mají známky respiračního infektu,  teplotu, kašel, .... aby do našich zařízení nevstupovali a kontaktovali nás na telefonních číslech ambulancí, můžeme se domluvit na distanční formě pomoci 


2) prosíme klienty v karanténě, resp. klienty, kteří měli kontakt s  někým, kdo může být  covid pozitivní ( nemá ještě výsledky testů, má příznaky infektu, apod. ), aby do našich zařízení nevstupovali a kontaktovali nás na telefonních číslech ambulancí, můžeme se domluvit na distanční formě pomoci


3) klientům s chronickým onemocněním a zvýšenou mírou rizika nabízíme možnost distanční kontroly ( zavoláme Vám a probereme s Vámi zdravotní stav na dálku )


4) prosíme všechny klienty, kteří přicházejí do prostor našeho zdravotnického zařízení, aby využili dezinfekce rukou a  měli roušku, zakrývající nos a ústa, po celou dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení, tj. nejen při vstupu do ordinace, ale i v čekárnách, chodbách, toaletách, ....


5) upozorňujeme klienty na pravomoc zdravotníků žádat podrobení se změření teploty bezdotykovým teploměrem či užití dezinfekčního prostředku " pod kontrolou "


 


Co jsme udělali proto, abychom Vás ochránili:


naši pracovníci důsledně po celou dobu provozu nosí roušky


naši pracovníci  si důsledně myjí a dezinfikují  ruce


naši pracovníci s příznaky infektu zůstávají mimo přímý kontakt s pacienty  


pravidelně větráme prostory 


důsledně dezinfikujeme prostory


 


 


Pokud se přesto  obáváte plánované návštěvy, kontaktujte nás prosím telefonicky. Domluvíme se na řešení. 

Mimořádné opatření duben

2.4.2020 (Kozáková)

Mimořádný provoz od 2.4.2020


V praxi to znamená, že naši pacienti ( klienti ) mohou  ambulanci  kontaktovat  v pondělí až pátek  v  době mezi 7 a 13 na telefonu 725 720 341. Dozvíte se zde nejen  podrobnosti omezení provozu, ale je možné konzultovat zdravotní stav, provádět úpravu léčby, apod.   Lékař je v této době vždy přítomen.  


V této době můžete předat sestře také požadavek na konzultaci i  v případě, že dosud nejste naším pacientem. Pokud sestře sdělíte potřebné údaje a ponecháte na sebe spojení, lékař Vám pak v nejbližším možném termínu zavolá. Konzultaci s lékařem nelze provést u  anonymního klienta.


Lékaři  se také budou snažit Vás v den Vaší původně  plánované návštěvy ( ev. dny blízké termínu ) aktivně kontaktovat na Vašem telefonním čísle, tzv. " kontrola na dálku ", při které je možno se domluvit na všem  potřebném.  


 


Léky jsou zasílány na telefon či e-mail. V rámci konzultace je  nezbytné ověřit platné  telefonní číslo či adresu. Opiátové recepty nelze zasílat touto cestou.


Osobní kontakt je možný  pouze v akutním případě po předchozí telefonické konzultaci, a to pouze na pracovišti v  Trutnově.  Pacienti takto přicházející musí akceptovat kontrolu zdravotního stavu na vstupu do objektu a užití ochranných prostředků. 


Aplikace depotních léků probíhá za speciálních pravidel, budete informováni sestrami na telefonu. 


Objednávání pacientů v této chvíli neprobíhá. Po ukončení mimořádného stavu nás, prosím, kontaktujte a domluvíme se. 


Netestuje se, ale pacienti ochranné léčby jsou povinni hlásit se ve správný den a správný čas telefonem.  Pacienti substituční léčby obdrží recept na základě telefonické konzultace, ve které bude domluven způsob, kterým recept získají.  


Psychologické a adiktologické konzultace probíhají distanční formou ( telefon, skype, e-mail, chat, ... ) v čase domluveném s konkrétním pracovníkem. Distanční formou probíhají také krizové intervence.


Psychiatrické sestry pracují s klienty rovněž distanční formou.  Ke klientům CDZ v akutním případě vyjíždí mobilní tým ( po předchozím vyhodnocení situace lékařem a domluvě s pacientem ). 


Někteří naši pracovníci pracují z domu, nicméně za podmínek, která zaručují bezpečné dodržení mlčenlivosti. V případě konzultace po e-mailu, bere pacient na vědomí určité riziko, které s touto formou komunikace souvisí. 


Opatření jsou činěna ve vztahu k Vašemu, našemu i veřejnému zdraví. Omlouváme se a současně doufáme ve Vaše pochopení.  Jakmile to bude možné, tak se věci vrátí zpět k běžnému provozu. O tomto budete informováni prostřednictvím webových stránek.


 


 


 

Mimořádné opatření

13.3.2020 (OČ)

OPATŘENÍ


VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍ KORONAVIROVÉ INFEKCI NEPROVÁDÍME OŠETŘENÍ U PACIENTŮ SE ZVÝŠENOU TEPLOTOU, RÝMOU, KAŠLEM. SOUČASNĚ SE AŽ DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ VŠECHNA SKUPINOVÁ SETKÁNÍ (TERAPIE). PACIENTŮM DOPORUČUJEME DOMLUVIT SI INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI.


KONZULTACE JE TÉŽ MOŽNÁ E-MAILEM NEBO TELEFONICKY:


AMBULANCE TRUTNOV:


           TEL. 725 720 341        ambulance.trutnov@riaps.cz


AMBULANCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM:


       TEL. 725 099 630      psychiatrie.dvur@seznam.cz


DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Objednávání do Ambulance Trutnov

4.7.2019 (OČ)

Upozorňujeme, že v měsíci červenci bude možné se objednávat do Ambulance v Trutnově pouze v pondělí a úterý. Děkujeme za pochopení.

Certifikace adiktologické ambulance

3.7.2019 (OČ)

Adiktologická ambulance RIAPSu dnes od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky obdržela certifikát odborné způsobilosti pro ambulantní léčbu závislostí. Platnost certifikátu 4 roky. https://www.facebook.com/AmbulanceRIAPSTrutnov/photos/a.2053388458278331/2432102663740240/?type=3&theater

Certifikace RVKPP

15.3.2019 (OČ)

V Adiktologické ambulanci RIAPS 14. 3. 2019 proběhlo místní šetření v rámci procesu certifikací odborné způsobilosti. Certifikační tým udělil službě plný počet bodů jak v obecných, tak ve specifických standardech a doporučuje udělit certifikát pro Ambulantní léčbu na období 4 let. Více k certifikacím naleznete zde: http://www.cekas.cz/category/hlavni-nabidka/certifikace-rvkpp

strana 12