Co nabízíme


Poslání: je  pomáhat prostřednictvím poskytování ambulantních zdravotních služeb z oblasti psychiatrie a dětské psychiatrie přecházet vzniku psychických poruch a duševních nemocí, léčit je, předcházet dalšímu zhoršení zdravotního stavu, přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci a uchování co nejvyšší kvality života pacientů.

Cíle:

prevence vzniku porucha nemocí, léčba, dispezarizace, zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny, koncepcí psychiatrie a koncepcí komunitní péče v psychiatrii, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby psychiatra a dětského psychiatra (bez další specifikace věkem, diagnosou, etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, typem poruchy….), a pokud možno komunikují především v českém a slovenském jazyce

Poskytované služby:

 • Diagnostika u dětí a dospělých
 • Farmakoterapie, včetně aplikace preparátů s prodlouženým účinkem
 • Psychoterapie ( individuální, párová, rodinná –dle časových možností, ev. její zajištění u psychologů )
 • Realizace ochranného ambulantního  léčení psychiatrického, protialkoholního, protitoxikomanického , / ne sexuologická /
 • Substituční program subutex, suboxone / ne metadon /
 • Práce se závislými na alkoholu , vč. podávání antabusu
 • Přijímáni jsou i klienti s ostatními závislostmi, včetne gamblingu
 • Poradenství, konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě a dle našich časových možností
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konsiliární služba v omezeném rozsahu a po domluvě (oddělení nemocnic, Domov pro seniory, DPS, Dětské centrum, Dětské zdravovny,  domov, ÚSP Hajnice, ….)

Úhrada: 
Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Hrazeny klientem jsou:

 • Vyšetření a léčba  klienta bez platného zdravotního pojištění (výjma neodkladné )
 • Anonymní konzultace na žádost klienta ( nelze léčba )
 • Poradenství a konzultace bez souvislosti s vlastní zdravotní péčí o konkrétního klienta
 • Vyšetření pro vlastní potřebu / studium, řidičské průkazy, zbrojní pasy,…/
 • Zpráva pro vlastní potřebu klienta (školy, soudy, etc.)
 • Služby spojené s kopírováním zpráv, dokumentace, zasílání zpráv a receptů domů, …
 • Substituční látky – vyzvedává si klient sám na recept, Antabus - vyzvedává klient na rp, doplatky na injekce
 • Stáže a praxe
 • Přednášky, besedy
 • Nadstandardní služby typu připomenutí termínu sms zprávou či e-mailem , přijetí mimo standardní ordinační dobu
 • Poplatek za zmeškanou neomluvenou konzultaci ( zejména u psychoterapie )