Co nabízíme


Poslání: posláním je pomáhat prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotních služeb v oblasti klinické psychologie předcházet vzniku poruch a pomoci je řešit tam, kde již nastaly.


Cíle:

prevence vzniku psychických poruch a  jejich léčba, zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší  kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu


Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby klinického psychologa bez další specifikace věkem, etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, dle místa a kapacity  s preferencí klientů z oblasti regionu Trutnov( území bývalého okresu Trutnov )

Poskytované služby:

 • Diagnostika u dětí a dospělých
 • Psychoterapie individuální , párová, rodinná,  skupinová
 • Poradenství
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě dle našich časových možností

Úhrada:
Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku. 

Hrazeny klientem jsou např.:

 • Vyšetření a terapie u osob bez platného zdravotního pojištění
 • Vyšetření na vlastní žádost bez souvislosti s péčí hrazenou ze zdravotního pojištění 
 • Konzultace se zachováním anonymity na žádost klienta
 • Konzultace o osobě, která není klientem a nečerpá zdravotní péči
 • Zpráva pro vlastní potřebu  ( školy, soudy, apod.)
 • Náklady spojené s kopírováním a zasíláním
 • Stáže, praxe, besedy 
 • Nadstandardní služby typu připomenutí konzultace sms zprávou, e-mailem, přijetí mimo ordinační hodiny
 • Poplatek za neomluvenou zmeškanou konzultaci