MUDr. Zuzana Kozáková


MUDr. Zuzana Kozáková MUDr. Zuzana Kozáková
psychiatr, dětský a dorostový psychiatr se spec. způsobilostí, psychoterapeut

Podrobné informace

 • Gymnázium Dvůr Králové n/L
 • Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové , rok promoce 1987
 • Atestace psychiatrie /1990/, atestace dětská a dorostová psychiatrie/1995/
 • Licence pro obor psychiatrie čj.42638/50/samostatná praxe,výkon funkce odb. zástupce, poskytování poradenských služeb /
 • Licence k výkonu lékařské praxe obor dětská psychiatrie 32592/50
 • Licence lektora lékařské praxe pro obor dětská psychiatrie 42811/50/platí i pro výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb /
 • Specializovaná způsobilost psychiatrie čj.28135/04
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii /1998/
 • Psychoterapeutický výcvik /SUR/ 1994-1998
 • Soudní znalec pro dětskou a dorostovou psychiatrii 1996
 • Metody a techniky práce s rodinami I 1995 ,II 1996
 • Psychoterapie poruch příjmu potravy kurzy a konference 1996,1997,2005
 • Základní kurz hypnózy 1998
 • Tématický kurs ve speciální pohybové výchově 1991
 • Odborná stáž v dětské psychiatrii 1995
 • Odborná stáž PK HK 1999
 • Odborná stáž na sexuologii 2005
 • Odborná stáž – soudní psychiatrie a psychologie 2004
 • Mezinárodní soudně psychiatrická konference 2005
 • Kurz „diagnostika syndromu zavržení rodiče a věrohodnosti dětské výpovědi „ 2007
 • Kurz práce s klienty v rámci primární prevence drogových závislostí 1996
 • Management v oblasti drogové prevence 2000
 • Kurz IPVZ o substituci
 • Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci 2003,2006,2007
 • Projektový management – tvorba a realizace projektů v sociální oblasti 95 hodin, 2007
 • Další odborné akce z oblasti farmakoterapie a léčby duševních nemocí.


Přehled zaměstnání:


OÚNZ Trutnov

 • 1.9. 1987-31.10.1987 Léčebna dlouhodobě nemocných, v rámci zajišťování služeb pak v kontaktu do roku l992
 • 1.11.1987 - 31.10.1988 neurologické oddělení nemocnice v Trutnově, rámci zajišťování služeb v kontaktu do r. 1992
 • 1.11.1988 – 26.11.1990 psychiatrické oddělení nemocnice v Trutnově / dlouhodobá stáž psychiatrické oddělení Nová Paka /
 • 27.11.-srpen 1992 ambulance dětské psychiatrie
 • 1992-1994 mateřská dovolená, v rámci ní 1.3.92-30.5.1994 ambulance dětské psychiatrie

SOL Trutnov

 • 1.10. 94 – dosud jako psychiatr a pedopsychiatr RIAPS
 • Od 1.6.1999 - dosud ředitelka RIAPSu v Trutnově.

 

zpět na seznam pracovníků