Stáže

Možnost absolvovat praxi či stáž v Kontaktním centru pro studenty sociálních, zdravotních, pedagogických, psychologických a příbuzných oborů na VOŠ a VŠ.

Pro více informací kontaktujte vedoucího služby.

 

  • Kontaktní centrum je pro výkon studentské praxe smluvním zařízením:

- Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

- Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové