Stížnosti

  • Klient má právo podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížností.
  • Stížnost je vše, na co si klient stěžuje. Jde o negativní vnímání klienta směrem k poskytovaným službám, pracovníkům služby i službě samotné.
  • Je-li to možné je klient již v rámci prvního kontaktu informován o tom, že má možnost stížnosti. Dostává informaci o tom jakou formou. Kromě ústní informace je písemná verze na nástěnce v kontaktní místnosti.

 

 

STÍŽNOSTI

Zájemce či uživatel služby má právo si na služby (a vše, co s nimi souvisí – pracovníky, prostředí...) stěžovat. Stížnost může být podána jakýmkoliv způsobem – ústně i písemně, může být sdělena při osobním jednání, telefonicky, napsána v dopise, zaslána do e-mailové schránky, nebo vložena do schránky na stížnosti umístěné u vstupu do Kontaktního centra a v kontaktní místnosti. Stížnost může být podána i anonymně. Právo na vyřízení je do 4 týdnů. Pracovník, který stížnost přijme, ji předá nadřízenému vedoucímu pracovníkovi, a ten je za vyřízení stížnosti odpovědný. 

Uživatel se může odvolat, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen. Odvolává se k osobám nadřízeným osobě, která stížnost vyřizovala.

  • Ředitelka RIAPS MUDr. Zuzana Kozáková, Procházkova 818 Trutnov, 541 01, email: KozakovaZuzana@seznam.cz,
  • ředitelce Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, PharmDr. Jana Třešňáková, Procházkova 818, Trutnov, 541 01, email: j.tresnakova@soltrutnov.cz
  • zřizovatel Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02,
  • stížnost může být řešena také s nezávislým odborníkem: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00.


Bližší způsob zacházení se stížnostmi řeší operační manuál.