Kontakt

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

RIAPS Trutnov

Kontaktní centrum

Procházkova 818, 541 01 Trutnov

tel.: 499 828 144, mobil: 731 441 267
e-mail: kcentrum@riaps.cz

Kontakt na terénní služby: tel. 731 441 269

Mgr. Čalovka - tel. 607 042 784

Mgr. Trunečková - tel. 607 041 924

e-mailové adresy na jednotlivé pracovníky: jmeno.prijmeni@riaps.cz

Skype: každého pracovníka naleznete pod jeho jménem s logem RIAPSu

Facebook

https://www.instagram.com/kackoriapstrutnov

 

IČO: 00195201
DIČ: CZ-00195201

č.ú.: 1303710389/0800