Základní poskytované služby

 I. SLUŽBY KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI

 • výměnný program (výměna stříkaček - Braun 0,5 ml; 1ml, 2ml)
 • poskytování informací ohledně relativně bezpečného užívání a bezpečného sexu
 • poskytování zdravotnického materiálu (destilované vody, filtry, alkoholové a suché tampony, kyselina askorbová, želatinové kapsle, kondomy)
 • ošetření drobných poranění (dezinfekce, náplasti, masti...)
 • hygienický servis (sprcha, praní prádla)
 • potravinový servis (káva, čaj, instantní polévky, šťáva)
 • testování uživatelů drog, sexuálních partnerů uživatelů - HIV, hepatitida typu B a C, Syfilis, těhotenské testy
 • asistence (doprovod na úřady, zdravotnická zařízení...)
 • telefonické konzultace
 • krizová intervence
 • internet pro klienty (vyhledání volných pracovních míst, e-mailová komunikace s institucemi)

II. SLUŽBY SOCIÁLNÍ PRÁCE A PORADENSTVÍ UŽIVATELŮM NÁVYKOVÝCH LÁTEK A JEJICH BLÍZKÝM

 • individuální poradenství (zdravotní, sociální, motivace k abstinenci, udržení motivace před nástupem do léčebny...)
 • individuální a skupinové poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • sociální práce (pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s hledáním bydlení, práce...)
 • asistence (doprovod na úřady, zdravotnická zařízení...)
 • zajištění léčby na specializovaných pracovištích, zajištění potřebných vyšetření
 • telefonické konzultace
 • krizová intervence

III. SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

 • sběr a bezpečná likvidace pohozených stříkaček
 • besedy
 • anonymní testování na infekční choroby HIV, VHC, VHB, Syfilis (zpoplatněno 100,- Kč za test; prosíme, noste s sebou přesnou částku v hotovosti)