logo riaps
riaps.cz

Cíle a cílová skupina

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby, které v důsledku svého chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a nemohou bez podpory samostatně bydlet a žít. Jde současně o osoby, které nemají dostatek možností podpory při kompenzaci důsledků svého onemocnění v běžné komunitě.

Další podmínkou je zde věk 18 + a zdravotní stav, který umožňuje poskytování sociální služby. Zdravotní stav klient prokazuje lékařskou zprávou.

CÍLE

Pomocí jednotlivých činností uchovat možnost bydlet a žít v běžné komunitě. Rozvíjet zkušenosti, dovednosti a soběstačnost tak. aby klient mohl získat nové kompetence, které by mu v budoucnosti umožnily žít s menší mírou podpory. Napomáhat sociální integraci osob s duševním onemocněním a předcházet jejich sociální exkluzi.