logo riaps
riaps.cz

Ceník

Ceník služeb od 1.2.2023

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 

Úhrada za pobyt :

Úhrada za pobyt v  Chráněném bydlení za kalendářní měsíc je stanovena z denní částky – 240 Kč ( resp. částky  uvedené  ve smlouvě, resp. posledním dodatku )  za ubytování násobené  počtem kalendářních dní. 

Maximální úhrada za pobyt je 85 % měsíčního příjmu klienta ( bez příspěvku na  péči ).

 

Úhrada za úkony:

Rozsah podpory do 80 hodin měsíčně je účtován z částky 155 Kč / 60 minut, a to podle skutečně čerpané podpory v minutách. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Rozsah podpory nad 80 hodin měsíčně je účtován z částky 135 Kč / 60 minut,  a to podle skutečně čerpané podpory v minutách. Částka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Maximální úhrada je 100 % příspěvku na péči.

 

Úhrada za stravu:  je poskytována pomoc s přípravou a pomoc při zajištění stravy, poskytovatel nezajišťuje celodenní stravu.  Pokud klient trvá na zajištění stravy, pak uhradí cenu stanovenou poskytovatelem nasmlouvaným  dodavatelem stravy, maximálně pak 255 Kč za celodenní stravu ( 65,- snídaně, 115,-  oběd, 75,- večeře )