Kontakty

adresa: CDZ RIAPS, Procházkova 818, Trutnov, 541 01

telefon: 702 256 762

e-mail: cdztrutnov@seznam.cz

facebook: www.facebook.com/centrumdusevnihozdraviriapstrutnov

 

Pracovníci CDZ RIAPS Trutnov

 

MUDr. Zuzana Kozáková, ředitelka RIAPS, psychiatr CDZ

e-mail: kozakovazuzana@seznam.cz

mob: 725 720 341

 

Mgr. Lucie Skalská - CDZ specialista

e-mail: lucie.skalska@riaps.cz

mob: 725 720 375

 

Mgr. Ing. Andrea Brajkovičová, psychiatrická sestra

e-mail: andrea.brajkovicova@riaps.cz

mob: 702 256 593

 

MUDr. Denisa Dobríková, psychiatr CDZ

e-mail: denisa.dobríková@riaps.cz

 

PhDr. Petr Šouba, klinický psycholog

e-mail: petr.souba@riaps.cz

mob: 702 296 060

 

Mgr. Ing. Irena Černá, psycholog ve zdravotnictví

e-mail: irena.cerna@riaps.cz

mob: 601 090 253

 

Jana Stružinská, vedoucí ambulancí RIAPS, psychiatrická sestra

e-mail:jana.struzinska@riaps.cz

mob: 601 120 941

 

 

Dagmar Kubíčková, psychiatrická sestra

e-mail: dagmar.kubickova@riaps.cz

mob: 720 987 611

 

Karolína Ubrová Dis., všeobecná sestra

e-mail: karolina.ubrova@riaps.cz

mob: 724 889 629

 

Hana Litková, všeobecná sestra ve specializační přípravě

e-mail: hana.litkova@riaps.cz

mob: 607 059 191

 

Mgr. Kateřina Veselá - všeobecná sestra

e-mail: ambulance.trutnov@riaps.cz

 

Bc. Aneta Dymáková, sociální pracovnice

e-mail: aneta.kabrtova@riaps.cz

mob: 725 130 609

 

Mgr. Tereza Doubicová, sociální pracovnice

e-mail: tereza.doubicova@riaps.cz

mob: 722 986 523

 

Mgr. Zuzana Radoňová, sociální pracovnice

e-mail: zuzana.radonova@riaps.cz

mob: 702 260 797

 

Mgr. Naděžda Včelišová, sociální pracovnice

e-mail: nadezda.vcelisova@riaps.cz

mob: 702 213 350

 

Bc. Kateřina Viková, sociální pracovnice

e-mail: katerina.vikova@riaps.cz

mob: 725 432 257

 

Bc. Jana Rychterová, sociální pracovnice

e-mail: jana.rychterova@riaps.cz

mob: 724 882 629

 

Mgr. Kateřina Etrychová, sociální pracovnice

e-mail: katerina.etrychova@riaps.cz

mob: 702 099 026

 

Petra Kalužná DiS., sociální pracovnice

e-mail: petra.kaluzna@riaps.cz

mob: 702 235 423

  

Dita Zuščicová, peer konzultantka

 

Rostislava Šiková, peer konzultantka

e-mail: rostislava.sikova@riaps.cz

mob: 725 947 559