Informace

Program podpory Center duševního zdraví II

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov prostřednictvím svého začleněného zařízení RIAPS Trutnov realizuje pilotní projekt CDZ RIAPS Trutnov od 1.7.2019 do 31.12.2020.

Cílem projektu je podpořit osoby s vážným duševním onemocněním prostřednictvím poskytovaných zdravotních a sociálních služeb, pomoci stabilizovat jejich zdravotní a sociální stav, pomoci řešit a předcházet sociálně nepříznivou situaci klientů, umožnit život klientů v přirozeném prostředí, tj. tam, kde mají své blízké a přátele, pomoci předejít nutnosti další hospitalizace či alespoň vytvořit možnosti pro její zkrácení, …. Důležitou rolí je i aktivní vyhledávání lidí s duševním onemocněním a včasná nabídka pomoci, … Pracovníci budou také společně s klienty a spolupracujícími organizacemi pracovat na tzv. destigmatizaci, podávání objektivních informací o duševních onemocněních a životě s nimi , ….

CDZ jsou novým prvkem v péči o duševně nemocné a jedním z úkolů projektu je tak i mapování stavu, potřebnosti a efektivity poskytovaných služeb.

Cílová skupina: osoby s vážným duševním onemocněním, především z okruhu schizofrenních onemocnění, afektivních poruch, ev. vážných poruch osobnosti a závažných forem obsedantně kompulsivní poruchy.

Podmínkou vstupu do projektu je vysoká míra funkčního postižení, svobodné rozhodnutí klienta využívat zdravotní i sociální služby, resp. spolupracovat s multidisciplinárním týmem CDZ ( psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry, všeobecné sestry, sociální pracovníci, peer pracovníci ).

Poskytované služby : zdravotní ( psychiatrické, psychologické, psychiatrická rehabilitace ) a sociální ( sociální rehabilitace ). Služby jsou poskytovány v ambulantní a terénní podobě. Terénní forma tvoří minimálně 50 % poskytovaných služeb.

Trvání projektu : 1.7.2019 – 31.12.2020 ( na tuto pilotní část bude navazovat další poskytování služeb po dobu minimálně 18 měsíců )

 

Sdružení ozdravoven a léčeben získalo dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, a to ve výši 8.879.133 Kč na část zdravotní a 5.508.439 Kč na část sociální.

Projekt je  realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR  za podpory Evropské Unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

 

 

Provozní doba CDZ

Ambulantní služba - Procházkova 818, Trutnov

pondělí, úterý od 9 do 15 hodin

čtvrtek aktivity v terénu dle domluvy

Ambulantní služba-náměstí T.G.Masaryka 40, Dvůr Králové nad Labem

středa, čtvrtek od 9 do 15 hodin

 

Terénní služba je vždy poskytována na základě domluvy

pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 17 hodin

středa od 12 do 18 hodin

pátek od 8 do 15 hodin

 

Krizové služby jsou poskytovány denně od 8 do 16 hodin

 

Centrum duševního zdraví poskytuje zdravotní a sociální služby lidem s vážným  duševním onemocněním. Služby jsou poskytovány převážně v přirozeném prostředí klienta. Podporují klienta na jeho cestě k zotavení. Zotavení představuje nejen ústup příznaků nemoci, ale i práci na posilování vlastního zdraví, práci na návratu ke smysluplnému životu a využití vlastního potenciálu. Své síly spojují klient, odborníci a blízcí klienta. Podle potřeby a se souhlasem klienta jsou zapojovány i další osoby a instituce.  

Pracovníci CDZ tedy podporují klienty nejen v léčbě, ale i v osobním rozvoji, budování sebedůvěry, obnovování a navazování vztahů, návratu k aktivitám a znovuzapojení do společnosti. Mohou být i koordinátory potřebné pomoci.

Služby jsou určeny i těm osobám, které v současné době pobývají v prostředí psychiatrických nemocnic. Tým CDZ spolupracuje s psychiatrickými zařízeními, kde navazuje kontakt s potenciálními uživateli služeb, spolupodílí se na přípravě podmínek nutných pro možnost návratu domů, zajišťuje nebo zprostředkovává potřebnou péči po propuštění, apod.

Cílem CDZ je také vyhledávat ty, kteří by ze služeb mohli profitovat, ale sami by je z různých důvodů nevyhledali. Tým za nimi přichází s  informací a nabídkou. Služeb mohou využít i rodinní příslušníci a blízcí osob s duševním onemocněním

V multidisciplinárním týmu CDZ pracují psychiatrické a všeobecné sestry, sociální pracovníci, peer konzultanti, psychiatr a psycholog.

Více než 50 % služeb je poskytováno v terénu, tj. tam, kde se klient nachází. Je ale také možno využít služby ambulantní.

 

Zájemce či uživatel služby má právo si na služby (a vše, co s nimi souvisí – pracovníky, prostředí) stěžovat. Stížnost může být podána jakýmkoliv způsobem – ústně i písemně, může být sdělena při osobním jednání, telefonicky, napsána v dopise, zaslána do e-mailové schránky, nebo vložena do schránky na stížnosti. Stížnost může být podána i anonymně. Právo na vyřízení je do 4 týdnů. Pracovník, který stížnost přijme, ji předá nadřízenému vedoucímu pracovníkovi, a ten je za vyřízení stížnosti odpovědný. Uživatel se může odvolat, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen. Odvolává se k osobám nadřízeným osobě, která stížnost vyřizovala. Ředitelka RIAPS MUDr. Zuzana Kozáková, Procházkova 818 Trutnov, 541 01, email: KozakovaZuzana@seznam.cz, ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, PharmDr. Jana Třešňáková, Procházkova 818, Trutnov, 541 01, email: j.tresnakova@soltrutnov.cz, zřizovatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02, stížnost může být řešena také s nezávislým odborníkem: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00. Bližší způsob zacházení se stížnostmi řeší operační manuál, informace je dostupná v informačním materiálu pro uživatele a na webových stránkách.