Cíle a cílová skupina

Cílem CDZ je předcházet hospitalizacím a podporovat dlouhodobě hospitalizované při jejich návratu do běžného života s důrazem na společenskou integraci a zotavení. Nedílnou součástí je také aktivní vyhledávání osob s vážným duševním onemocněním, které nemají aktuálně žádnou adekvátní pomoc. Důležitým cílem je také šíření osvěty mezi laickou i zainteresovanou veřejnost. Služba spolupracuje s návaznými službami a využívá zdroje v komunitě.

 

Zásady

  • Dodržujeme práva uživatelů
  • Zachováváme důstojnost uživatelů
  • Respektujeme individuální a specifické potřeby uživatelů
  • Respektujeme vlastní názor i rozhodnutí uživatele
  • Podporujeme uživatele v jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na službě

 

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s vážným duševním onemocněním od 18 let. Služba je poskytována uživatelům především z regionu Trutnovsko.

Služba není určena: osobám s mentální retardací, osobám primárně závislým na návykových látkách, osobám s demencí a těžkou formou organického postižení.