Komunitní tým

 

Co je komunitní tým? 

Komunitní tým je tým, ve kterém sociální pracovníci, peer konzultanti a dobrovolníci, poskytují sociálně rehabilitační služby dospělým lidem s vážným duševním onemocněním.

 

Kdo se může na komunitní tým obrátit? 

Dospělí lidé s duševním onemocněním od 18 let. Služba je poskytována uživatelům především z regionu Trutnovsko.

Služba není určena: osobám s mentální retardací, osobám primárně závislým na návykových látkách, osobám s demencí a těžkou formou organického postižení.

 

Jaké je poslání komunitního týmu? 

Naším posláním je pomoc a podpora uživatelům při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí.

 

Jak a jaké služby komunitní tým zajišťuje? 

Služby jsou poskytovány ambulantně, přímo v prostorách budovy CDZ, případně formou tzv. terénní služby, tedy v prostředí, v němž se uživatel běžně pohybuje.

Konkrétně se jedná o poradenství, individuální rozhovory, nácvikové činnosti jako např. nácvik vedení domácnosti, cestování, vyřizování záležitostí na úřadech včetně osobního doprovodu, edukace na počítači atd. Mezi další činnosti patří společná posezení našich uživatelů a popovídání u čaje či kávy, cvičení paměti a soustředivosti, zábavné hry nebo činnosti k rozvoji dovedností. V dílně si lze vyzkoušet nejrůznější tvůrčí a výtvarné techniky, jako například pletení košíků, výrobu šperků, nešitý patchwork. Uživatelé si rovněž mohou zacvičit na cvičebních strojích, využít porady při úsilí o zdravější životní styl či další  fakultativní službu jako skupinová terapie. Jednoduše řečeno, každý uživatel si sám zvolí, kterou z nabízených možností chce využívat tak, aby něco získal.  

 

Jsou služby placené? 

Základní služby, vyplývající ze zákona 108/2006 Sb. jsou bezplatné, u ostatních služeb se uživatelé spolupodílí např. při pobytových akcích. 

 

Jak pracovníci komunitního týmu pracují? 

Pracovníci komunitního týmu přistupují k uživateli služby s respektem k jeho individuálním potřebám, dodržují jeho práva, zachovávají jeho důstojnost, respektují jeho specifické potřeby, názory, rozhodnutí a podporují uživatele v jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na službě.

Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách, odbornými standardy, etickými zásadami.

 

Co je cílem komunitního týmu? 

 • Podporovat uživatele při nácviku schopností a dovedností potřebných pro samostatný život
 • Podporovat uživatele při komunikaci a navazování společenských kontaktů v  uživatelské skupině i mimo ni, a tím snižovat možné riziko sociálního vyloučení
 • Podporovat uživatele při upevňování vztahů v rodině i přirozené komunitě
 • Pomáhat a podporovat uživatele při řešení obtížných a krizových situací
 • Podporovat uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí
 • Podporovat u uživatele rozvoj zájmů a vlastní iniciativy při trávení volného času
 • Podporovat zdravější způsob života uživatelů a snižovat tak rizika dopadu onemocnění i léčby onemocnění 
 • Naučit uživatele předcházet relapsu nemoci
 • Podporovat u uživatele vědomí vlastní sebehodnoty a napomáhat v obnovení narušené osobní integrity
 • Práce s blízkými osobami uživatelů- poradenství, terapie
 • Edukační aktivity pro veřejnost, resp. podpora přijetí a pochopení osob s duševní nemocí a tím i posílení jejich sociální integrace 

 

 

 

Pro zájemce o stáž a dobrovolnictví

V současné době není možné stáže absolvovat z důvodů nepříznivého vývoje koronavirové situace. Děkujeme za pochopení.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby Mgr. Lucii Skalskou, e.mail: lucie.skalska@riaps.cz, mob: 725 720 375.