logo riaps
riaps.cz
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA
RIAPS Trutnov

Vaše první návštěva


Se zájemcem jedná napoprvé osoba na pozici sociálního pracovníka (dále též sociální pracovnice). Dle charakteru problému (odpovídá-li nabídce služeb MRP) a časových možností mu nabídne termín k odbornému pracovníkovi, popř. předá kontakt na jiné služby – buď v rámci RIAPSu či mimo něj. Projeví-li zájemce o navrhovaný termín zájem, sdělí mu pracovnice základní informace o průběhu jeho první návštěvy v zařízení, popíše mu cestu do zařízení atd. Od zájemce se v tuto chvíli zjišťují následující informace – jméno, popř. anonymní značka a telefonní číslo.

V rámci první návštěvy MRP zájemce jedná zpravidla nejprve s osobou na pozici sociálního pracovníka (v její kanceláři, trvá zhruba 15 minut). Ta mu předá základní informace o službě (všechny tyto informace obsahuje Informační materiál - ústní smlouva) a projednává jeho představy a požadavky. Na závěr mu předloží k podpisu smlouvu o poskytování sociální služby. Se zájemci o službu je uzavírána ústní smlouva, lze ale také uzavřít písemnou smlouvu. V případě, že zájemce o službu přichází se zakázkou, která se týká i dítěte, dostane k vyplnění při jednání se sociální pracovnicí smlouvu a vstupní dotazník, ve kterém vyplní informace týkající se dítěte. V případě nepřítomnosti osoby na pozici sociálního pracovníka předá zájemci základní informace o službě příslušný odborný pracovník, ke kterému je zájemce o službu objednán.