Spolupracujeme

Pro stážisty

Pro zájemce o praxi v oboru nabízíme stáž v našem zařízení.

Nabízíme:

 • seznámení s chodem a službami Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
 • seznámení s administrativou, uvedení do problematiky
 • možnost realizace a aktivní účasti při práci s klienty (volnočasové, skupinové aktivity, besedy)
 • možná přímá individuální práce s klienty
 • dle domluvy možnost nahlédnutí do ostatních služeb RIAPSu (Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek,Manželská a rodinná poradna, Stacionář)
 • možnost praxe v terénu
 • odborné vedení praxe, vypracování plánu a cílů dle konkrétních požadavků, hodnocení

Požadujeme:

 • zájem o problematiku NZDM
 • odpovídající studijní obor (psychosociální oblast)
 • neformální přístup vzhledem k práci s cílovou skupinou
 • schopnost pracovat s kolektivem mládeže
 • zaslání motivačního dopisu a CV

Praxe v RIAPSu je zpoplatněná 100Kč / 8 hod

V případě zájmu nás kontaktujte na email nebo telefon (viz Kontakty)

NZDM Shelter RIAPS je akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů oborů sociální práce UHK. Akreditace platí od roku 2015. V roce 2018 proběhla  reakreditace, která platí do roku 2021. Těmto studentům praxi propláci škola. Osvědčení je k dispozici ve složce Ke stažení.

 

Přo školy

Školám nabízíme informační besedy o NZDM, tzv. ochutnávky. Jedná se o exkurzi třídy v prostorách NZDM, kde jim pracovníci představí klub, vysvětlí, kdo jsme, co děláme, proč to děláme a proč to celé má smysl. Třída si bude moci vyzkoušet aktivity klubu. Ochutnávky vedeme interaktivně a přizpůsobujeme je věku žáků. Navštívit nás mohou jak žáci základních škol, tak studenti škol středních Délka ochutnávky je maximálně hodinu a půl a koná se v dopoledních hodinách.

Ochutnávky jsou zdarma.

Taktéž nabízíme preventivní lekce. 

- Alkohol a tabák

- Elektronické cigarety- vaping

- Nelegální drogy

- Šikana, vztahy ve třídním kolektivu

- Kyberšikana a svět online

- Sex a sexuálně přenosné choroby

- Prosociální chování 

- Rasismus, xenofobie

- Poruchy příjmu potravy

Preventivní lekce jsou zpoplatněné (90 min. za 700 Kč)

V případě zájmu nás kontaktujte na mail nebo telefon (viz Kontakty).

 Pro dobrovolníky

V našem NZDM nabízíme i možnost vykonávat dobrovolnickou činnost bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být osoba od dovršení 18 let věku. Dobrovolníci se zapojují do skupinových a volnočasových aktivit s klienty. Pomáhají s přípravou do školy a mohou se podílet na přípravě programů, besed a worshopů. Dobrovolník je povinnen zachovávat mlčenlivost, kterou stvrzuje svým podpisem ve smlouvě. 

 Pro sponzory

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje díky finanční podpoře zřizovatele - Královéhradecký kraj, MPSV a města Trutnov.

Službu dále podporují:

Kalíšek. cz

Tiskárna Exprestisk

ALBI

Sport outdoor zdravá výživa CK Mates

Oblastní spolek ČČK Trutnov

Krkonošský národní park

Pepino - PepCom s.r.o.

EPline

Modní trend ORIENT

 

 Služba spolupracuje:

Základní škola Karla Klíče Hostinné

Základní škola Náchodská, Trutnov

Základní a Mateřská škola Vrchlabí

Základní škola Rudolfa Frimla, Trutnov

Základní škola kapitána Jaroše, Trutnov

Základní škola Komenského, Trutnov

Základní škola v Domcích, Trutnov

Speciální základní škola a Mateřská škola Horská, Trutnov

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 

Gymnázium Trutnov

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská

Obchodní akademie Trutnov

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí

Univerzita Hradec Králové

Městský úřad Trutnov - oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence

Probační a mediační služba, Trutnov

Pedagogicko psychologická poradna Trutnov

Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje

RIAPS Trutnov

Trutnovská zeleň, o.p.s.

Oblastní charita Trutnov

Azylový dům pro matky s dětmi - Most k životu 

Městská knihovna Trutnov

Úřad práce Trutnov

Děkujeme VÁM všem za podporu a důvěru při realizaci našeho poslání.