Co nabízíme


Charakteristika činnosti:

 • diagnostika, individuální, skupinová a rodinná adiktologická terapie a doléčování osob závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a dalších závislostí (hazardní hry…), substituční léčba osob závislých na opiátech

Určena:

 • osobám starším 15ti let, které mají potíže s užíváním alkoholu, cigaret, nelegálních drog, léků...
 • hazardním hráčům, gamblerům (automaty, sázení...)
 • osobám vracejícím se z pobytové léčby (doléčování)
 • rodičům a příbuzným osob ohrožených návykovým chováním

Personální zajištění:

 • MUDr. Zuzana Kozáková – odborný garant, psychiatr, psychoterapeut
 • Mgr. Ondřej Čalovka - adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • Mgr. Olga Trunečková – adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • Mgr. Helena Rážová – adiktolog se zvláštní odbornou způsobilostí
 • MUDr. Soňa Michalová - psychiatr
 • MUDr. Denisa Dobríková – psychiatr
 • zdravotní sestra, klinický psycholog (fakultativně)