Pro osoby blízké

Pro rodiče a osoby blízké lidí s duševním onemocněním nabízíme poradenství, krizovou intervenci a v případě potřeby předání kontaktů či zprostředkování dalších služeb. (manželská a rodinná poradna, kontaktní centrum atd.)

Pro osoby blízké rovněž nabízíme 1-2 krát ročně vzájemné setkání, při kterém mají možnost sdílení vzájemných zkušeností a současně možnost konzultace a reflexe těchto zkušeností s odborným týmem Stacionáře.