Poslání, cíle

Stacionář RIAPS je zařízení pro dospělé lidi s duševním onemocněním, poskytující sociálně rehabilitační služby ambulantní a terénní formou. Posláním Stacionáře je pomoc a podpora uživatelů při udržení, obnovení nebo získání základních dovedností vedoucích k samostatnému a soběstačnému životu ve společnosti. Zařízení podporuje uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí.

Zásady poskytování služby ve vztahu k uživatelům:

Dodržujeme práva uživatelů

Zachováváme důstojnost uživatelů

Respektujeme individuální i specifické potřeby uživatelů

Respektujeme vlastní názor i rozhodnutí uživatele

Podporujeme uživatele v jeho samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na službě. 

Služby poskytujeme v souladu se zákonem č. 108/2006 sb., o sociálních službách, odbornými standardy, etickými zásadami.

Cíle: 

Podporovat uživatele při nácviku schopností a dovedností potřebných pro samostatný život

Podporovat uživatele při komunikaci a navazování společenských kontaktů  v  uživatelské skupině i mimo ni, a tím snižovat možné riziko sociálního vyloučení

Podporovat uživatele při upevňování vztahů v rodině i přirozené komunitě

 Pomáhat a podporovat uživatele při řešení obtížných a krizových situací

Podporovat uživatele při seberealizaci v jejich přirozeném prostředí

Podporovat u uživatele rozvoj zájmů a vlastní iniciativy při trávení volného času

Podporovat zdravější způsob života uživatelů a snižovat tak rizika dopadu onemocnění i léčby onemocnění 

Naučit uživatele předcházet relapsu nemoci

Podporovat u uživatele vědomí vlastní sebehodnoty a napomáhat v obnovení narušené osobní integrity

Práce s blízkými osobami uživatelů- poradenství, terapie

Edukační aktivity pro veřejnost, resp. podpora přijetí a pochopení osob s duševní nemocí a tím i posílení jejich sociální integrace 

 

Zájemce či uživatel služby má právo si na služby (a vše, co s nimi souvisí – pracovníky, prostředí) stěžovat. Stížnost může být podána jakýmkoliv způsobem – ústně i písemně, může být sdělena při osobním jednání, telefonicky, napsána v dopise, zaslána do e-mailové schránky, nebo vložena do schránky na stížnosti. Stížnost může být podána i anonymně. Právo na vyřízení je do 4 týdnů. Pracovník, který stížnost přijme, ji předá nadřízenému vedoucímu pracovníkovi, a ten je za vyřízení stížnosti odpovědný. Uživatel se může odvolat, pokud není s vyřízením stížnosti spokojen. Odvolává se k osobám nadřízeným osobě, která stížnost vyřizovala. Ředitelka RIAPS MUDr. Zuzana Kozáková, Procházkova 818 Trutnov, 541 01, email: KozakovaZuzana@seznam.cz, ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ing. Jana Totková, MBA, Procházkova 818, Trutnov, 541 01, email: soltrutnov@soltrutnov.cz, zřizovatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 02, stížnost může být řešena také s nezávislým odborníkem: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00. Bližší způsob zacházení se stížnostmi řeší operační manuál, informace je dostupná v informačním materiálu pro uživatele a na webových stránkách.