Kontakty

Stacionář RIAPS

adresa: RIAPS, Procházkova 818, Trutnov, 541 01

telefon: 499 329 307

e-mail: stacionar@riaps.cz , stacionarriaps@seznam.cz

facebook: https://www.facebook.com/centrumdusevnihozdraviriapstrutnov

 

 

Pracovníci Stacionáře RIAPS

 

Mgr. Lucie Skalská, vedoucí služby 

e-mail: lucie.skalska@riaps.cz

mob: 725 720 375

 

Kristýna Haasová Dis., sociální pracovnice

e-mail: kristyna.haasova@riaps.cz

mob: 725 947 559

  

Bc. Kateřina Viková, sociální pracovnice

e-mail: katerina.vikova@riaps.cz

mob: 725 432 257

 

Bc. Jana Rychterová, sociální pracovnice

e-mail: jana.rychterova@riaps.cz

mob: 724 882 629