Mgr. Lucie Slezáková, DiS.


Zobrazit všechny pracovníky

Mgr. Lucie Slezáková, DiS. Mgr. Lucie Slezáková, DiS.
vedoucí NZDM,sociální pracovnice

Vzdělání 

 • Všeobecné gymnázium, Trutnov
 • Diplomovaný specialista Vyšší odborná škola sociální a pedagogická Praha, obor Sociální práce a Sociální pedagogika 
 • Bakalářské studium, Univerzita Karlova, obor Sociální pedagogika
 • Magisterské studium, Slezská univerzita v Opavě, obor Veřejná správa a sociální politika, program sociální politika a sociální práce
 • ZUŠ Trutnov, Literárně-dramatický obor 

Kurzy, konference

 • Sociálně právní minimum- zaměření na sociální dávky- Mgr. Radka Pešlová, Fokus Praha
 • Celostátní oborová konference s mezinárodní účastí- Terenní a nízkoprahové programy - Česká asociace streetwork
 • Podzimní škola sociální práce- pětidenní konference v rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce" MPSV, Lísek, Bystřice nad Pernštejnem
 • Kurz první pomoci- Oblastní spolek ČČK Trutnov 
 • Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb- PhDr. Ludvík Běťák, Vzdělávací centrum I.E.S. Brno
 • Etnická specifika Romů,metody a techniky práce s nimi- Mgr. Iva Pellarová, Vzdělávací centrum I.E.S. Brno
 • Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem- PhDr. Ivana Honzlová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
 • Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými- PhDr. Ivana Honzlová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
 • Vedení malého týmu, Česká asociace streetwork 
 • Terénní práce s mládeží, Česká asociace streetwork 
 • Finanční gramotnost pro sociální pracovníky (Jak se neutopit v dluzích, Bankovnictví,Hospodaření s penězi), Česká asociace streetwork
 • Krajská konference Regionálního centra podpory zdraví pro Královehradecký kraj- projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením"
 • BE THE BEST- Jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb, Česká asociace streetwork
 • Psychiatrické minimum- Mudr. Jan Stuchlík, Fokus Praha
 • Jak uvést příklady dobré praxe do souladu s dokumentací- Diakonická akademie Praha
 • Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb, Česká asociace streetwork 
 • Aplikace standardů v praxi sociálních služeb- Diakonická akademie Praha
 • Právní minimum- Diakonická akademie Praha
 • Neverbální komunikace- Diakonická akademie Praha

Praxe, stáže 

 • Orgán sociálně právní ochrany dětí v Trutnově + odbor sociální péče 
 • SANANIM protidrogové zařízení v Praze 
 • FOD Klokánek v Praze
 • Diagnostický ústav pro dívky v Praze
 • Dětské centrum a kojenecký ústav ve Dvoře Králové nad Labem

Jiná zaměstnání 

 • Asistentka pedagoga - ZŠ Náchodská Trutnov
 • Animátorka pro děti - hotel Horizont  Pec pod Sněžkou 
zpět na seznam pracovníků