Bc. Klára Melounová


Zobrazit všechny pracovníky

Bc. Klára Melounová Bc. Klára Melounová
sociální pracovnice

VZDĚLÁNÍ 

 • Bakalářské studium, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, obor Sociální práce a penitenciární péče
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Zdravotnické lyceum

KURZY, KONFERENCE 

 • Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb - Mgr. Věra Růžičková, Radek Skřivan, Dis., Česká asociace streetwork
 • Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb - Mgr. Jiří Kocourek, Institut kontaktní práce 
 • Krizová intervence nejen pro streetwork (základy) - Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Institut kontaktní práce
 • Hradubická regionální konference "Společně a odborně" - Česká asociace streetwork
 • Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence - Bc. Jiří Šmahlík, Diakonická akademie
 • Celorepubliková oborová konference "Výsledky práce a výzvy" - Česká asociace streetwork 

PRAXE, STÁŽE 

 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dětská ozdravovna Království
 • Oblastní nemocnice Trutnov a.s., zdravotně-sociální pracovnice
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve Dvoře Králové nad Labem
 • Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem
zpět na seznam pracovníků