Bc. Klára Melounová


Zobrazit všechny pracovníky

Bc. Klára Melounová Bc. Klára Melounová
sociální pracovnice

VZDĚLÁNÍ 

  • Bakalářské studium, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, obor Sociální práce a penitenciární péče
  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Zdravotnické lyceum 

 

KURZY

  • Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb - Mgr. Věra Růžičková, Radek Skřivan, Dis., Česká asociace streetwork
  • Základy digitální gramotnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží v kontextu sociálních služeb - Mgr. Jiří Kocourek, Institut kontaktní práce 
  • Krizová intervence nejen pro streetwork (základy) - Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest, Institut kontaktní práce 

 

PRAXE, STÁŽE

  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dětská ozdravovna Království
  • Oblastní nemocnice Trutnov a.s., zdravotně-sociální pracovnice
  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ve Dvoře Králové nad Labem
  • Léčebna zrakových vad Dvůr Králové nad Labem 
zpět na seznam pracovníků