Mgr. Ondřej Čalovka


Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Ondřej Čalovka
vedoucí služby, adiktolog, soc. pracovník

Podrobné informace

ondrej.calovka@riaps.cz

 

Sociální práci s poradenským zaměřením jsem vystudoval na univerzitách v Hradci Králové a v Ostravě. Od Ministerstva zdravotnictví jsem získal kvalifikaci adiktologa. Od roku 2003 působím v oblasti závislostí a závislostního chování především jako vedoucí Kontaktního centra, sociální pracovník a adiktolog v Ambulanci. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamické psychoterapii a dlouhodobý kurz rodinného poradenství, mimo to i celou řadu kratších kurzů. Angažoval jsem se ve vedení České asociace adiktologů, nyní jsem řadovým členem, současně jsem místopředsedou etického kolegia Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Jsem kandidátním členem České asociace pro psychoterapii, lektorem kurzů s akreditací MPSV, externím inspektorem kvality sociálních služeb (MPSV), hodnotitelem kvality nízkoprahových sociálních služeb a odborný garantem.

 

zpět na seznam pracovníků