Kontakty

Stacionář RIAPS

adresa: RIAPS, Procházkova 818, Trutnov, 541 01

telefon: 499 329 307

e-mail: stacionar@riaps.cz , stacionarriaps@seznam.cz

Pracovníci Stacionáře RIAPS

Mgr. Lucie Skalská, mateřská dovolená

e-mail: lucie.skalska@riaps.cz

mob: 725 720 375

 

Mgr. Dagmar Tmějová, vedoucí služby

e-mail: dagmar.tmejova@riaps.cz

mob: 724 882 629

 

Bc. Veronika Vašátková Dis., mateřská dovolená

e-mail: veronika.vasatkova@riaps.cz

 

Kristýna Haasová Dis., sociální pracovnice

e-mail: kristyna.haasova@riaps.cz

mob: 725 947 559

 

Bc. Nikola Šindelářová, sociální pracovnice

e-mail: nikola.sindelarova@riaps.cz

mob: 702 099 026

 

Zdeňka Herčíková Dis., sociální pracovnice

e-mail: zdenka.hercikova@riaps.cz

 

Bc. Monika Bobrová, sociální pracovnice

e-mail: monika.bobrova@riaps.cz

mob: 727 915 571

 

Kateřina Skalická DiS., sociální pracovnice

e-mail: katerina.skalicka@riaps.cz

mob: 725 432 259

 

Bc. Aneta Dymáková, sociální pracovnice

e-mail: aneta.kabrtova@riaps.cz

mob: 725 130 609

  

Bc. Kateřina Viková, sociální pracovnice

e-mail: katerina.vikova@riaps.cz

mob: 725 432 257

 

Bc. Šárka Lufinková

e-mail: sarka.lufinkova@riaps.cz

mob: 727 915 572

 

Jana Stružinská, zdravotní sestra

mob: 601 120 941