Bc. Zuzana Škávová


Zobrazit všechny pracovníky

Bc. Zuzana Škávová Bc. Zuzana Škávová
sociální pracovnice

Vzdělání:

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Bakalářské studium obor Sociální patologie a prevence Univerzita Hradec Králové

Kurzy:

Individuální plánování v nízkoprahových službách- Ing.Mgr. Aleš Herzog, Česká asociace streetwork

Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnozou 1 a 2-Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s., Praha, MUDr. Tereza Formánková

Trestní odpovědnost mládeže-NOVEKO, Hradec Králové

Dítě jako pachatel nebo svědek trestného činu-PhDr. Václava Hořavová Vzdělávací centrum Praha

Dvoudenní tématický seminář Krizová intervence v praxi a práce s traumatizovaným klientem-Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o., Mgr. Ivo Brát, Raspenava

Kurátor pro mládež-úvod do problematiky-PhDr. Václava Hořavová Vzdělávací centrum Praha

Úvod do problematiky pomoci obětem trestných činů-PhDr. Martina Venglářová-lektorská a supervizní činnost, Praha

Efektivní zvládání konfliktů-Vzdělávací centrum Morava s. r. o, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph. D, Ústí nad Labem

Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi-Profesim, Mgr. Petr Beck, Hradec Králové

Kurz Individuální plánování v nízkoprahových službách-Česká asociace streetwork, z.s., Ing. Mgr. Aleš Herzog

Praxe, stáže:

Kontaktní centrum Hradec Králové, Laxus o. s.-praxe 

Jiná zaměstnání:

Sociální pracovník OSPOD a kurátor pro mládež MěÚ Jilemnice

Terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník MěÚ Jilemnice

 

 

zpět na seznam pracovníků