Mgr. Eliška Trunečková


Zobrazit všechny pracovníky

Mgr. Eliška Trunečková Mgr. Eliška Trunečková
sociální pracovnice

Vzdělání 

 • Magisterské studium, Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, obor sociální politika a sociální práce
 • Bakalářské studium, Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, obor sociální politika a sociální práce
 • Magic English, pomaturitní studium angličtiny, certifikát FCE úroveň B2
 • Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové

Kurzy

 • Základy krizové intervence - Bc. Alena Reitmayerová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
 • Individuální plánování v nízkoprahových službách - Ing. Mgr. Aleš Herzog, Česká asociace streetwork
 • Celostátní oborová konference s mezinárodní účastí- Terenní a nízkoprahové programy 2018- Česká asociace streetwork
 • Mezinárodní vědecká konference XV. Hradecké dny sociální práce - Nové směry, trendy a inovace v sociální práci - Ústav sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
 • Aktivní účast na Mezinárodní konferenci Humanitas 2018 - Syndrom vyhoření a vzdělávání v sociální práci v pregraduálním studiu - Katedra sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava
 • Vedení poradenského rozhovoru - Mgr. Lena Tomšů; Veronika Pačesová, Dis., Vzdělávací programy REMEDIUM Praha

Praxe, stáže 

 • Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek RIAPS Trutnov - praxe
 • Kontaktní centrum a terénní programy pro uživatele návykových látek LAXUS z.ú., Hradec Králové - praxe
 • Ratolest Brno, z.s. - NK Pavlač, NK Likusák - dvoudenní výměna zkušeností

Jiná zaměstnání 

 • Horská veterinární klinika s.r.o. Trutnov . veterinární asistent
zpět na seznam pracovníků