Bc. Eliška Trunečková


Zobrazit všechny pracovníky

Bc. Eliška Trunečková Bc. Eliška Trunečková
sociální pracovnice

Vzdělání 

  • Bakalářské studium, Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, obor sociální politika a asociální práce
  • Magic English, pomaturitní studium angličtiny, certifikát FCE úroveň B2
  • Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové

Kurzy

  • Základy krizové intervence - Bc. Alena Reitmayerová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
  • Individuální plánování v nízkoprahových službách - Ing. Mgr. Aleš Herzog, Česká asociace streetwork
  • Celostátní oborová konference s mezinárodní účastí- Terenní a nízkoprahové programy 2018- Česká asociace streetwork

Praxe, stáže 

  • Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek RIAPS Trutnov - praxe
  • Kontaktní centrum a terénní programy pro uživatele návykových látek LAXUS z.ú., Hradec Králové - praxe
  • Ratolest Brno, z.s. - NK Pavlač, NK Likusák - dvoudenní výměna zkušeností

Jiná zaměstnání 

  • Horská veterinární klinika s.r.o. Trutnov . veterinární asistent
zpět na seznam pracovníků