Bc. Lucie Slezáková, DiS.


Zobrazit všechny pracovníky

Bc. Lucie Slezáková, DiS. Bc. Lucie Slezáková, DiS.
vedoucí NZDM,sociální pracovnice

Vzdělání 

 • Všeobecné gymnázium, Trutnov
 • Diplomovaný specialista Vyšší odborná škola sociální a pedagogická Praha, obor Sociální práce a Sociální pedagogika 
 • Bakalářské studium, Univerzita Karlova, obor Sociální pedagogika
 • ZUŠ Trutnov, Literárně-dramatický obor 

Kurzy

 • Sociálně právní minimum- zaměření na sociální dávky- Mgr. Radka Pešlová, Fokus Praha
 • Celostátní oborová konference s mezinárodní účastí- Terenní a nízkoprahové programy 2018- Česká asociace streetwork
 • Podzimní škola sociální práce- pětidenní konference v rámci projektu "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce" MPSV, Lísek, Bystřice nad Pernštejnem
 • Kurz první pomoci- Oblastní spolek ČČK Trutnov 
 • Základy krizové intervence v kontextu sociálních služeb- PhDr. Ludvík Běťák, Vzdělávací centrum I.E.S. Brno
 • Etnická specifika Romů,metody a techniky práce s nimi- Mgr. Iva Pellarová, Vzdělávací centrum I.E.S. Brno
 • Diagnostické možnosti sociálního pracovníka při jednání s dětským klientem- PhDr. Ivana Honzlová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
 • Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými- PhDr. Ivana Honzlová, Vzdělávací agentura Edupol Praha
 • Vedení malého týmu, Česká asociace streetwork 
 • Terénní práce s mládeží, Česká asociace streetwork 

Praxe, stáže 

 • Orgán sociálně právní ochrany dětí v Trutnově + odbor sociální péče – stáž
 • SANANIM protidrogové zařízení v Praze – stáž
 • FOD Klokánek v Praze- stáž
 • Diagnostický ústav pro dívky v Praze- stáž
 • Dětské centrum a kojenecký ústav ve Dvoře Králové nad Labem- stáž

Jiná zaměstnání 

 • ZŠ Náchodská Trutnov - asistentka pedagoga 
 • Animátorka pro děti na hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou 
zpět na seznam pracovníků