Spolupracujeme

Pro stážisty

Pro zájemce o praxi v oboru nabízíme stáž v našem zařízení.

Nabízíme:

 • seznámení s chodem NZDM
 • seznámení s administrativou, uvedení do problematiky
 • možnost realizace a aktivní účasti při práci s klienty (volnočasové, skupinové aktivity, rozhovory)
 • možná přímá individuální práce s klienty dle Operačního manuálu RIAPS
 • dle domluvy možnost nahlédnutí do ostatních služeb RIAPSu (Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek,Manželská a rodinná poradna, Stacionář)
 • možnost praxe v terénu
 • odborné vedení praxe, vypracování plánu a cílů dle konkrétních požadavků, hodnocení

Požadujeme:

 • zájem o problematiku NZDM
 • odpovídající studijní obor (psychosociální oblast)
 • neformální přístup vzhledem k práci s cílovou skupinou
 • schopnost pracovat s kolektivem mládeže
 • zaslání motivačního dopisu a CV

Praxe v RIAPSu je zpoplatněná 100Kč / 8 hod

V případě zájmu nás kontaktujte na email nebo telefon (viz Kontakty)

NZDM Shelter RIAPS je akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů oborů sociální práce UHK. Akreditace platí do 31.8.2015. Proběhla reakreditace, která platí do 31.8.2018. Těmto studentům praxi propláci škola. Osvědčení je k dispozici ve složce Ke stažení.

Fotografie z praxí můžete najít v sekci Fotografie - Studenti UHK. 

Přo školy

Školám nabízíme informační besedy o NZDM, tzv. ochutnávky. Jedná se o exkurzi třídy v prostorách NZDM, kde jim pracovníci představí klub, vysvětlí, kdo jsme, co děláme, proč to děláme a proč to celé má smysl. Třída si bude moci vyzkoušet aktivity klubu. Ochutnávky vedeme interaktivně a přizpůsobujeme je věku žáků. Navštívit nás mohou jak žáci základních škol, tak studenti škol středních Délka ochutnávky je maximálně hodinu a půl a koná se v dopoledních hodinách.

Ochutnávky jsou zdarma.

Taktéž nabízíme preventivní lekce, které vytváříme, aby byli interaktivní. V současnosti máme vytvořenou lekci na téma šikana a kyberšikana. Ale je možné se domluvit na jiné téma. Preventivní lekce můžeme relizovat buď u nás v zařízení nebo přímo ve škole.

Preventivní lekce jsou zpoplatněné (90 min. za 700 Kč)

V případě zájmu nás kontaktujte na mail nebo telefon (viz Kontakty).

Pro sponzory

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje díky finanční podpoře zřizovatele - Královéhradecký kraj, MPSV a města Trutnov.

Službu dále podporují:

Lokomotiva

Trutnov

K+K ski school Janské Lázně

Tiskárna Exprestisk

ALBI

Sport outdoor zdravá výživa CK Mates

Oblastní spolek ČČK Trutnov

Krkonošský národní park

Pepino - PepCom s.r.o.

EPline

 

 Služba spolupracuje:

Základní škola Karla Klíče Hostinné

Základní škola Náchodská, Trutnov

Základní a Mateřská škola Vrchlabí

Základní škola Rudolfa Frimla, Trutnov

Základní škola kapitána Jaroše, Trutnov

Základní škola Komenského, Trutnov

Základní škola v Domcích, Trutnov

Speciální základní škola a Mateřská škola Horská, Trutnov

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 

Gymnázium Trutnov

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská

Obchodní akademie Trutnov

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí

Univerzita Hradec Králové

Městský úřad Trutnov - oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence

Probační a mediační služba, Trutnov

Pedagogicko psychologická poradna Trutnov

Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje

RIAPS Trutnov

Trutnovská zeleň, o.p.s.

Oblastní charita Trutnov

Azylový dům pro matky s dětmi - Most k životu 

Městská knihovna Trutnov

Úřad práce Trutnov

Děkujeme VÁM všem za podporu a důvěru při realizaci našeho poslání.