Spolupracujeme

Pro stážisty

Pro zájemce o praxi v oboru nabízíme stáž v našem zařízení.

Nabízíme:

 • seznámení s chodem NZDM
 • seznámení s administrativou, uvedení do problematiky
 • možnost realizace a aktivní účasti při práci s klienty (volnočasové, skupinové aktivity, rozhovory)
 • možná přímá individuální práce s klienty dle Operačního manuálu RIAPS
 • dle domluvy možnost nahlédnutí do ostatních služeb RIAPSu (Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek,Manželská a rodinná poradna, Stacionář)
 • možnost praxe v terénu
 • odborné vedení praxe, vypracování plánu a cílů dle konkrétních požadavků, hodnocení

Požadujeme:

 • zájem o problematiku NZDM
 • odpovídající studijní obor (psychosociální oblast)
 • neformální přístup vzhledem k práci s cílovou skupinou
 • schopnost pracovat s kolektivem mládeže
 • zaslání motivačního dopisu a CV

Praxe v RIAPSu je zpoplatněná 100Kč / 8 hod

V případě zájmu nás kontaktujte na email nebo telefon (viz Kontakty)

NZDM Shelter RIAPS je akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů oborů sociální práce UHK. Akreditace platí do 31.8.2015. Proběhla reakreditace, která platí do 31.8.2018. Těmto studentům praxi propláci škola. Osvědčení je k dispozici ve složce Ke stažení.

Fotografie z praxí můžete najít v sekci Fotografie - Studenti UHK. 

Přo školy

Školám nabízíme informační besedy o NZDM, tzv. ochutnávky. Jedná se o exkurzi třídy v prostorách NZDM, kde jim pracovníci představí klub, vysvětlí, kdo jsme, co děláme, proč to děláme a proč to celé má smysl. Třída si bude moci vyzkoušet aktivity klubu. Ochutnávky vedeme interaktivně a přizpůsobujeme je věku žáků. Navštívit nás mohou jak žáci základních škol, tak studenti škol středních Délka ochutnávky je maximálně hodinu a půl a koná se v dopoledních hodinách.

Ochutnávky jsou zdarma.

Taktéž nabízíme preventivní lekce, které vytváříme, aby byli interaktivní. V současnosti máme vytvořenou lekci na téma šikana a kyberšikana. Ale je možné se domluvit na jiné téma. Preventivní lekce můžeme relizovat buď u nás v zařízení nebo přímo ve škole.

Preventivní lekce jsou zpoplatněné (90 min. za 700 Kč)

V případě zájmu nás kontaktujte na mail nebo telefon (viz Kontakty).

Pro sponzory

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje díky finanční podpoře zřizovatele - Královéhradecký kraj, MPSV a města Trutnov.

Službu dále podporují:

Lokomotiva

Trutnov

K+K ski school Janské Lázně

Tiskárna Exprestisk

ALBI

Sport outdoor zdravá výživa CK Mates

Oblastní spolek ČČK Trutnov

Krkonošský národní park

Pepino - PepCom s.r.o.

EPline

 

 Služba spolupracuje:
Základní škola Karla Klíče Hostinné
Základní škola Náchodská, Trutnov
Základní a Mateřská škola Vrchlabí
Základní škola Frimla, Trutnov
Základní škola kapitána Jaroše, Trutnov
Základní škola Komenského, Trutnov
Speciální základní škola a Mateřská škola Horská, Trutnov
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanosvká
Domov mládeže, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanosvká
Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí
Univerzita Hradec Králové
Městský úřad Trutnov - oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální prevence
Probační a mediační služba, Trutnov
Pedagogicko psychologická poradna Trutnov
Pracovní skupina NZDM Královéhradeckého kraje
RIAPS Trutnov
Trutnovská zeleň, o.p.s.
Oblastní charita Trutnov
Azylový dům pro matky s dětmi - Most k životu 
Děkujeme VÁM všem za podporu a důvěru při realizaci našeho poslání.