Mgr. Ondřej Čalovka


Mgr. Ondřej Čalovka Mgr. Ondřej Čalovka
vedoucí služby, adiktolog, soc. pracovník

Podrobné informace

ondrej.calovka@riaps.cz

 

 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog (Ministerstvo zdravotnictví ČR)


vzdělání:

 • Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, obor: Sociální práce s poradenským zaměřením (Mgr.)
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor: Sociální práce (Bc.)
 • Gymnázium Trutnov

 

praxe:
RIAPS Trutnov

 • 10/2008 - dosud - vedoucí služby, adiktolog, soc. pracovník (Kontaktní centrum a terénní služby)
 • 9/2010 - dosud - adiktolog (Ambulance pro léčbu závislostí)
 • 8/2003 - 9/2008 - sociální pracovník (Kontaktní centrum, Terénní program)
 • 1/2005 - 12/2006 - sociální pracovník (Nízkoprahový klub pro mládež)
 • 4/2003 - 8/2003 - terénní pracovník (Terénní program)

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 • 2015 - 2016 příprava výukových materiálů a lektorování programu "Kontaktní a poradenské služby" - Vězeňská služba ČR

Česká asociace streetwork, o.s.

 •  2012 - dosud - hodnotitel kvality nízkoprahových sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • 2011 - 2013 - expertní činnosti v rámci aktivity 2, 3, 4 projektu Podpora procesů v sociálních službách

Úřad vlády ČR

 • 2010 - externí oponent projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR - RVKPP 

odborné vzdělávání, kurzy, výcviky:

 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik REMEDIUM II (dynamická skupinová psychoterapie) - 618 hod. (498 hod. sebezkušenost, 120 hod. teorie), (REMEDIUM Praha, o.p.s.)
 • Práce s časovou osou, 20 hod. (Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.)
 • Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, 119 hod. (o. s. Prev-Centrum)
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology, 48 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
 • Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých, 20 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
 • Krizová intervence, 20 hod. (o. s. Podané ruce)
 • Poradenské dovednosti I. a II., 16 hod. (o. s. Podané ruce)
 • Motivace ke změně, práce s motivací, 40 hod. letní škola, (o. s. SANANIM)
 • Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování, 8 hod. (Státní zdravotní ústav)
 • Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění u injekčních uživatelů drog, 8 hod. (Státní zdravotní ústav) 
 • Školení hodnotitelů kvality nízkoprahových sociálních služeb, 32 hod. (Česká asociace streetwork, o.s.) 
 • Prevence relapsu, 8 hod. (SANANIM, z.ú.)
 • Kurz řešení finanční situace zadlužených osob - úvod do problematiky, 8 hod. (RUBIKON Centrum, z.s.)
 • Komunikace v adiktologii, 12 hod. (Český adiktologický institut)
 • Odvykání kouření pro nelékařské odborníky, 10 hod. (Česká koalice proti tabáku, z.s.)

 

manažerské vzdělávání, kurzy:

 • Vzdělávání euromanažerů, 144 hod. (Královéhradecký kraj a Centrum evropského projektování)  
 • Public Relations v praxi, 8 hod. (Informační centrum neziskových organizací, o. p. s.)
 • Řízení, motivace a hodnocení pracovníků, 16 hod. (o. s. EuroEduca)
 • Vzdělávání sociálních pracovníků v medializaci, veřejném slyšení a sociální akci, 8 hod. (BDO Advisory s.r.o.)

 

odborné stáže:

 • 2018 - Izrael, týdenní zahraniční studijní cesta
 • 2018 - CEID - ambulantní adiktologické služby, Bordeaux (Francie), týdenní odborná stáž
 • 2017 - Most k životu, o.p.s. – azylový dům pro matky s dětmi - Trutnov, 8 hod. odborná stáž

 • 2016 - ARGO - nerezidenční terapeutická komunita, Soluň (Řecko), týdenní odborná stáž

 • 2014 - Aquarius Action Projects - drogová agentura, Birmingham (Velká Británie), 2 týdenní odborná stáž

 • 2007 - Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, AT ambulance, 48 hod. odborná stáž (MUDr. Jiří Čížek)
 • 2006 - Občanské poradenské středisko, o. p. s., Občanská poradna v Trutnově, 26 hod. dobrovolnická stáž

 

členství:

 • Česká asociace adiktologů, 2. místopředseda (2017 - 2021), člen výkonného výboru (2013 - 2017)


+ aktivní účasti na seminářích, konferencích, přednáškách, odborných setkáních věnovaná adiktologii, sociální práci...

 

 

 

zpět na seznam pracovníků