Mgr. Olga Trunečková


Mgr. Olga Trunečková Mgr. Olga Trunečková
sociální pracovnice, adiktolog

Podrobné informace

olga.truneckova@riaps.cz

 

 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru adiktolog (Ministerstvo zdravotnictví ČR) 


vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální práce (Bc., Mgr.)
 • Akreditovaný kvalifikační kurz adiktolog -  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Psychoterapeutická fakulta, teoretické studium psychoterapie
 • Sociálně právní institut Most, roční rekvalifikační kurz, obor Sociální práce
 • Střední zemědělsko-technická škola Nový Bydžov, obor Ekonomika zemědělství

praxe:

 • 10/2008 - dosud - RIAPS, Kontaktní centrum a terénní služby - sociální pracovnice
 • 9/2010 - dosud - RIAPS, Ambulance pro léčbu závislostí - sociální pracovnice, adiktolog
 • 1999 - 9/2008 - RIAPS, Kontaktní centrum, Terénní program - vedoucí programu, sociální pracovnice
 • 1995 - 1999 - Okresní úřad Trutnov, kurátorka pro mládež
 • členka protidrogové komise Rady Královéhradeckého kraje (do r. 2008)


absolvované odborné semináře, kurzy:

 • Případová a týmová supervize v sociálních službách, 140,5 hod. (Česká asociace streetwork)
 • Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology, 48 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
 • Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých, 20 hod. (Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze)
 • Úvod do supervize v pomáhajících profesích, 24 hod. (HESTIA o. s., Metodické a vzdělávací centrum)
 • Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu, 20 hod. (o. s. Podané ruce)
 • Neverbální techniky, Relaxační techniky I., II., Skupinová psychoterapie, Prevence a léčba závislostí (Psychoterapeutická fakulta Praha) 
 • Efektivní komunikace v protidrogové prevenci, 16 hod. (Centrum dohody, s. r. o.)
 • Letní škola, téma: Motivace ke změně, práce s motivací, 40 hod. (o. s. Sananim)
 • Krizová intervence, 20 hod. (o. s. Podané ruce)
 • Public Relations v praxi, 8 hod. (Informační centrum neziskových organizací, o. p. s.)
 • Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování, 8 hod. (Státní zdravotní ústav)
 • Testování a poradenství v oblasti infekčních onemocnění u injekčních uživatelů drog, 8 hod. (Státní zdravotní ústav)
 • Komunikace v adiktologii, 11 hod. (Český adiktologický institut, o.s.)
 • Sociodynamické poradenství, 15 hod. (Aspekt, z.s.)

+ celá řada odborných setkání včetně aktivní účasti na AT konferenci... 

absolvované odborné zkoušky:

 • 1998 - zvláštní odborná způsobilost, oblast sociální péče
 • certifikátorka RVKPP


odborné stáže:

 • 2017 - Drop In, o.p.s. - Centrum pro rodinu, 16 hod.
 • 2001 - Kontaktní centrum o. s. Laxus Hradec Králové, 40 hod.

 

 

zpět na seznam pracovníků