Bc. Zuzana Procházková


Bc. Zuzana Procházková Bc. Zuzana Procházková
adiktolog, zdravotní sestra (DPP)

Podrobné informace

Pracovní zkušenosti:

 

říjen 2015 – nyní                     terénní zdravotní sestra Sananim z.s. (koordinace zdravotní sekce TP Sananim, kontaktní a zdravotnická terénní práce s uživateli drog v Praze)

 

leden 2014 – prosinec 2015     osobní asistentka v Hewer z.s. (osobní asistence různým typům klientů – klientka s triplegií, klient na vozíčku (DMO), klient s Downovým syndromem, dva klienti senioři)

 

leden 2012 – prosinec 2012     osobní asistentka v Máme otevřeno o.s. (osobní asistence klientce s Downovým syndromem)

 

leden 2012 – prosinec 2012     recepční v chráněném bydlení BONA o.p.s. (resocializace lidí s duševní poruchou)

 

únor 2007 – květen 2008           terénní pracovník v Drop-in o.p.s (kontaktní terénní práce s uživateli drog v Praze)

 

září 2006 – prosinec 2006       zdravotní sestra ve FN Na Bulovce (ortopedický sál)

 

 

Vzdělání:

 

studim probíhá   Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací, Karlova Universita v Praze, FHS  

 

2012           Adiktologie Karlova Universita v Praze, 1.LF (zakončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc.)

 

2006           Všeobecná sestra SZŠ a VZŠ 5.května, Praha 4

Další vzdělání a kurzy:

 

2012 – 2017     certifikovaný sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii

 

2017                 Základní krizová intervence (Remedium Praha)

 

2016                Zvládání agrese (Fokus Praha)

 

2016                poslední absolvovaný kurz o První pomoci

 

2014 a 2015   Human Resource and Knowledge Management in Social and Health Care (2x Erasmus intensive program)

 

2011                Úvod do motivačních rozhovorů (lektor: PhDr. Jan Soukup,Ph.D.)

 

 

Další praxe (stáže)

 

září 2016 a květen 2017           stážv terapeutické komunitě Takiwasi v Peru se sebezkušeností (2016-měsíc a 2017-14 dní, sebezkušenost zahrnovala několika denní pobyty v izolaci v jungli s užíváním tradičních rostlin pod dohledem curanderos, účast na rituálech a individuální sezení s psychoterapeutem)

 

leden 2015 – květen 2015         studijní program Erasmus ve Finsku – Lahti University of Applied Sciences, master degree program Social and Health Care Development and Management

 

březen 2016                             A-clinic foundation, Lahti, Finsko (jednodenní návštěva kliniky pro léčbu závislostí)

 

říjen 2013 – červen 2014         praxe v rámci FHSUK kontaktní centrum Drop-in o.p.s - diagnostika organizace a následné zavádění změny

 

listopad 2010 – březen 2011     stáž v kontaktním centru STAGE 5, Progressive o.s. - 160hodin na pozici kontaktního pracovníka

 

říjen 2009                                   stáž v TK Němčice – týden, zážitková forma

 

červenec 2008 – srpen 2008     stáž v Chilli.org - 3 festivaly v rámci projektu Safer Party

zpět na seznam pracovníků