Bc. Petr Kuráň


Bc. Petr Kuráň Bc. Petr Kuráň
sociální pracovník, praktická sestra

Podrobné informace

 Dosažené vzdělání:

2016 – dosud Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, nMgr. obor Sociální práce-mikro – probíhá

2011 – 2014 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální patologie a prevence, státní závěrečná zkouška (Sociologie a sociální patologie, Trestní právo a legislativa v pomáhajících profesích, Sociální pedagogika a psychologie) – Bc.

2004 – 2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, obor Zdravotnický asistent, maturitní zkouška

 

Předchozí zaměstnání:

2016 (2. listopad) – 2016 (31. prosinec) – RIAPS Trutnov, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Shelter (úvazek 0,8), pozice Sociální pracovník

2015 (1. září) – 2016 (31. srpen) Město Chrudim, Odbor sociálních věcí – oddělení sociální prevence a pomoci, pozice Sociální pracovník

2014 (15. září) – 2015 (31. srpen)RIAPS Trutnov, Kontaktní centrum, pozice Sociální pracovník

2008 (červenec, srpen) – Oblastní nemocnice Trutnov, oddělení Neurologie, pozice Zdravotnický asistent

 

 

Stáže:

9/2018 - Terénní programy Královéhradeckého kraje LAXUS (8 hod.)

10/2017 - Terénní programy SANANIM (24 hod.)

2014 (červenec - srpen) – RIAPS Trutnov, Kontaktní centrum, pozice Sociální pracovník (dobrovolnictví – rozsah přes 100 h)

 

Další vzdělávání, kurzy:

absolvování semináře Vedení poradenského rozhovoru v sociálních službách, Remedium o.p.s., 24 hod.

absolvování semináře Rodiče - uživatelé drog v agendě SPOD - úvod do problematiky, Amalthea z.s.,  8 hod.

absolvování semináře Ošetřování a zdravotní poradenství u uživatelů návykových látek č. 18/2016, pořádaného Českou asociací streetwork, z. s., rozsah 7,5 h

 absolvování vzdělávací akce Státního zdravotního ústavu, Základy HIV poradenství, registrace akce u ČLK (45167/2016), ČAS (KK/2527/2016) a KVVOPS (514/2016), rozsah 6 h

 absolvování programu Společnosti Podané ruce o.p.s., Vzdělávacího centra I.E.S., Alkoholismus a problematika kombinovaných závislostí, akreditováno u MPSV (2016/0635-PC/SP/VP/PP), rozsah 8 h

 absolvování programu Společnosti Podané ruce o.p.s., Vzdělávacího centra I.E.S., Specifická témata krizové intervence – Krize jako ztráta, ztráta jako krize, akreditováno u MPSV (2014/0668-PC/SP/VP/PP), rozsah 8 h

 obdrženo osvědčení č. 0122/2016 o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikace zvláštní odborná způsobilost – obecná část a zvláštní odborná způsobilost – zvláštní část pro správní činnost: “v sociálních službách”

 absolvování kurzu pořádaného Krajským úřadem Pardubického kraje, Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků, číslo akreditace (AKI./VV-19/2003), rozsah 43 h

 absolvování kurzu vzdělávacího střediska pro pomáhající profese Gentura se sídlem v Jihlavě, Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích – úvod do problematiky, akreditováno u MPSV (2015/0331-PC/SP/VP), rozsah 6 h

 absolvování kurzu vzdělávacího střediska pro pomáhající profese Gentura se sídlem v Jihlavě, Emoční inteligence a její využití v sociálních službách – úvod do problematiky, akreditováno u MPSV (2012/0785-PC/SP/VP), rozsah 6 h

 účast na vzdělávací akci Letní škola Harm Reduction, akreditováno u MPSV (2012/0464-PC/SP) a u České asociace adiktologů (ČAA/KK/010/2015), rozsah 24 h

 absolvování projektu sociálně výchovného působení ve školním prostředí U(PEER), Katedra sociální patologie a sociologie Pdf UHK

 absolvování výběrového modulu Práce s klientem v prevenci sociálních deviací, Katedra sociální patologie a sociologie Pdf UHK

 

zpět na seznam pracovníků