Besedy

 Beseda na téma služby pro uživatele drog

 

Cílová skupina: žáci posledních ročníků ZŠ, studenti středních škol, učilišť

Počet účastníků: maximálně školní třída

Doba trvání: 45 min

Prostředí: školní třída nebo klub, kde je možné sedět v kruhu

Potřebné pomůcky: tužka alespoň do dvojice dětí, tabule nebo flipchart (není nutné)

 

Tuto informační besedu poskytujeme studentům zdarma, pokud bude probíhat v prostorách Kontaktního centra pro uživatele návykových látek RIAPS Trutnov, Procházkova 818 (Na Nivách), Trutnov (spojeno s prohlídkou prostor Kontaktního centra)

Pokud by beseda měla proběhnout přímo ve vaší škole, účtujeme si 300,- Kč za jednu besedu, tj. 45 min.

Jak besedu objednat:

1. E-mailem: kcentrum@riaps.cz

2. Telefonicky: 499 828 144, 731 441 269(7)

 

Tato krátká beseda je určena především žákům posledních ročníků ZŠ, studentům středních škol a učilišť, neboť v tomto věkovém období dochází k prvním kontaktům s návykovými látkami, často formou experimentu nebo rekreačního užívání. Chceme upozornit na možnosti řešení obtížných situací s drogami spojených, mladé lidi informovat o tom, že je kam se obrátit v případě potřeby pro pomoc, ať již z důvodu využití Harm reduction služeb či s potřebou se poradit. 


Cíl programu:

·        Seznámení studentů s principy Harm reduction


·        Představení základních typů návykových látek a rizik spojených s jejich užíváním


·        Vyvracení mýtů o drogách, sdělení pravdivých informací

·        Informování studentů o službách Kontaktního centra a Terénního programu pro uživatele návykových látek - RIAPS