O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

23.6.2017
Terénní služby

Nově v rámci terénních služeb nabízíme možnost využít naše služby (především výměnu injekčního materiálu) v obcích na trase do měst, kam jezdíme pravidelně:
V pondělí se jedná v čase 13,00 - 19,00 hod. o obce: Pilníkov - Chotěvice - Hostinné - Prosečné - Lánov (příp.

Číst více

2.1.2017
Terén Dvůr Králové n. L.

Zpráva pro uživatele terénních služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Od 4. ledna se posouvá čas pobytu terénních pracovníků v psychiatrické ambulanci na poliklinice, adresa Presslova 449. Pracovníci budou nově k dispozici pro výměny, testování na infekční choroby, poradenství... každou středu v čase 15,30 - 16,30 hod.

Číst více

16.11.2016
Evropský testovací týden

Kontaktní centrum se již poněkolikáté přidává k Evropskému testovacímu týdnu. Ve čtvrtek 24. listopadu prodlužujeme dobu, kdy se může široká veřejnost nechat anonymně otestovat na HIV a další infekční choroby. Akce proběhne v čase 16 - 19 hod. V Královéhradeckém kraji se jedná o jediné místo, kde se akce koná.

Číst více

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení