O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

3.10.2018
Zavřeno

POZOR, POZOR! Ve čtvrtek 11. října bude Kontaktní centrum (včetně terénních služeb v Trutnově a testování veřejnosti) z důvodu celoorganizačního pracovního setkání ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.

20.12.2017
Provoz během Vánočních svátků

Provoz během Vánočních svátků nezměněn. Výjimkou jsou dny 25. 12. - 26. 12. 2017 a 1. 1. 2018, kdy je pro státní svátky KC zavřeno a terény mimo provoz.

18.10.2017
Zavřeno

Z provozních důvodů bude Kontaktní centrum ve čtvrtek 26. 10. UZAVŘENO. V pátek 27. 10. se posouvá čas otevření KC uživatelům alkoholu z 8:30 na 9:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení