O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

18.10.2017
Zavřeno

Z provozních důvodů bude Kontaktní centrum ve čtvrtek 26. 10. UZAVŘENO. V pátek 27. 10. se posouvá čas otevření KC uživatelům alkoholu z 8:30 na 9:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

17.10.2017
Testování veřejnosti

POZOR POZOR! Ve dnech 19. 10. a 26. 10. se z provozních důvodů ruší testování široké veřejnosti na HIV a další infekční choroby. Další příležitost přijít na test bude 2. listopadu. Děkujeme za pochopení.

23.6.2017
Terénní služby

Nově v rámci terénních služeb nabízíme možnost využít naše služby (především výměnu injekčního materiálu) v obcích na trase do měst, kam jezdíme pravidelně:
V pondělí se jedná v čase 13,00 - 19,00 hod. o obce: Pilníkov - Chotěvice - Hostinné - Prosečné - Lánov (příp.

Číst více

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení