O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

10.6.2020
Opatření č. 6

Od středy 10. června se vracíme k téměř původnímu rozsahu poskytování služeb
- vchod do KC je stále zezadu (vchod D)
- v KC může být přítomno znovu 8 klientů najednou
- před vstupem do KC je klientovi změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, je-li vyšší než 37,5°C, klient není do KC vpuštěn, zajišťujeme zdravotnickou pomoc.

Číst více

13.5.2020
Mimořádné opatření č. 5

Od středy 13. května opět rozšiřujeme rozsah poskytovaných služeb
- kontaktní centrum je otevřeno - otevírací doba se nemění
- je otevřena Kontaktní místnost
- doba pobytu v KC zůstává na 30 min., do té se nezapočítává čas strávený testováním na infekční choroby
- v KC mohou být přítomni 3 klienti najednou
- před vstupem do KC je klientovi změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, je-li vyšší než 37,5°C, klient není do KC vpuštěn, zajišťujeme zdravotnickou pomoc.

Číst více

30.4.2020
Mimořádné opatření č. 4

Od pondělí 4. května opět rozšiřujeme rozsah poskytovaných služeb

- kontaktní centrum je otevřeno - otevírací doba se nemění
- na objednání probíhá poradenství a sociální práce + klienti ? uživatelé alkoholu a hráči se i nadále objednávají (především na hygienický.

Číst více

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení