O službě

ambulantní - počet klientů 8 (okamžitá kapacita)
terénní -  počet klientů 1 (okamžitá kapacita)
kapacita Kontaktní místnosti - 8 klientů v daném okamžiku

Principy

Služby jsou poskytovány na principech :

  • všeobecné dostupnosti a přístupnosti - bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, politické a náboženské přesvědčení, sexuální orientaci, zdravotní (psychický či fyzický) stav, socioekonomickou situaci, právní či společenské postavení
  • nízkoprahovosti - minimalizace překážek, které by klientovi mohly bránit ve využívání služby, které by klient mohl vnímat jako ohrožující - anonymita (nezjišťujeme jméno, bydliště, rodné číslo), možnost přijít bez objednání (v otevírací době), bezplatnost, dostupnost
  • určujícím činitelem při definování zakázky, její změny, určování kvality a potřebnosti služby je klient
  • kvality, odbornosti a adekvátním rozsahu poskytovaných služeb
  • dodržování etického kodexu sociální práce
Navštiv náš facebook

Aktuality

13.10.2020
Mimořádné opatření č. 7

Od úterý 13. 10. 2020 dochází ke změnám v poskytování služeb Kontaktního centra

- kontaktní centrum je otevřeno - otevírací doba se nemění
- doba pobytu v KC je stanovena max. na 30 min.
- v KC mohou být přítomni 2 klienti najednou, je třeba se objednat na konkrétní čas
- před vstupem do KC je klientovi změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem, je-li vyšší než 37,5°C, klient není do KC vpuštěn, zajišťujeme zdravotnickou pomoc.

Číst více

2.9.2020
Roušky

Od 1. 9. 2020 je v našem zařízení opět povinné nosit roušky. Myslete na to, než se k nám vydáte.

3.8.2020
Omezení provozu

Ve dnech 4. - 7. 8. (úterý - pátek) bude K centrum otevřeno pouze pro výměnný program, krizovou intervenci, základní zdravotní ošetření a předem domluvené poradenské konzultace. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit všechny aktuality

Personální obsazení