Pro stážisty

Nabízíme možnost absolvovat praxi či stáž v CDZ RIAPS pro studenty sociálních, zdravotních, pedagogických, psychologických a příbuzných oborů na VOŠ a VŠ.

Pro více informací kontaktujte Kristýnu Haasovou, DiS, e-mail: kristyna.haasova@riaps.cz, mob: 725 947 559