Co nabízíme?

Poslání: posláním  je prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti adiktologie, klinické psychologie, dětské klinické psychologie, psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie předcházet vzniku psychických poruch a nemocí, léčit je tam, kde již jsou přítomny, předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu a přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci pacientů a zachování co nejvyšší kvality jejich života.

Cíle:

předcházení, léčba, dispenzarizace,  zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby a komunikují v českém či slovenském jazyce  bez další specifikace věkem ( výjma adiktologie ), etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, typem poruchy. Ve vztahu k místu a  naplněné kapacitě je  preference  klientů z oblasti regionu Trutnov ( území bývalého okresu ).

Poskytované služby:

 • Diagnostika psychologická a psychiatrická  u dětí a dospělých
 • Diagnostika adiktologická
 • Farmakoterapie ( včetně aplikace léků s prodlouženým účinkem, substituce, podávání antabusu )
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná, skupinová
 • Adiktologická péče
 • Poradenství
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě dle našich časových možností

Úhrada : Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny v souladu s platným ceníkem. 

Hrazeny klientem jsou např.:

 • Vyšetření a léčba osob bez platného zdravotního pojištění ( výjma neodkladné )
 • Vyšetření pro vlastní potřebu ( studium, řidičské průkazy, zbrojní pasy,…)
 • Anonymní konzultace na vyslovenou  žádost klienta ( nelze ale zajištění medikace an.)
 • Poradenství a konzultace bez souvislosti s vlastní zdravotní péčí o konkrétního klienta
 • Zpráva pro vlastní potřebu klienta
 • Služby spojené s kopírováním zpráv, dokumentace, zasíláním, …
 • Stáže a praxe
 • Přednášky, besedy
 • Nadstandardní služby typu upozornění na termín zasláním sms zprávy či e-mailu, přijetí mimo standardní ordinační hodiny, apod. 
 • Poplatek za zmeškanou neomluvenou konzultaci (zejména u psychoterapií)

 

Rychlý kontakt

Tel.: +420 725 099 630
E-mail: ambulance@riaps.cz

Další kontakty

Aktuality

15.3.2019
Certifikace RVKPP

V Adiktologické ambulanci RIAPS 14. 3. 2019 proběhlo místní šetření v rámci procesu certifikací odborné způsobilosti. Certifikační tým udělil službě plný počet bodů jak v obecných, tak ve specifických standardech a doporučuje udělit certifikát pro Ambulantní léčbu na období 4 let.

Číst více

14.2.2019
Hledáme do týmu nové kolegy

RIAPS přijme to týmu ambulancí ( možno i CDZ , DS ) lékaře se specializovanou způsobilostí v psychiatrii, ev. s perspektivou jejího získání v krátkém časovém horizontu. Výhodou funkční specializace v psychoterapii či psychoterapeutický výcvik, ev.

Číst více

14.2.2019
Hledáme nové kolegy

RIAPS přijme do týmu ambulancí pedopsychiatra se specializovanou způsobilostí, ev. před jejím dosažením. Nabízíme: práci v pěkném prostředí v ambulanci možnost spolupráce s dalšími službami v zařízení prostor pro vlastní iniciativu odpovídající finanční ohodnocení ( tarif+ osobní+ odměny dle výsledků ) 5 týdnů dovolené, podporu vzdělávání, stravenky Úvazek 1,0, ev.

Číst více

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Klinická psychologie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Psychiatrie a dětská psychiatrie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Adiktologie