Co nabízíme?

Poslání: posláním  je prostřednictvím  poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti adiktologie, klinické psychologie, dětské klinické psychologie, psychiatrie a dětské a dorostové psychiatrie předcházet vzniku psychických poruch a nemocí, léčit je tam, kde již jsou přítomny, předcházet dalšímu zhoršování zdravotního stavu a přispívat ke zdravotní a sociální stabilizaci pacientů a zachování co nejvyšší kvality jejich života.

Cíle:

předcházení, léčba, dispenzarizace,  zdravotní a sociální stabilizace, uchování co nejvyšší kvality života

kvalitní služby poskytované v souladu s nejnovějšími poznatky i, dostupné široké veřejnosti, a současně v souladu s ekonomickou mezí danou limity zdravotních pojišťoven a limity rozpočtu

Cílová skupina: osoby, které potřebují a akceptují služby a komunikují v českém či slovenském jazyce  bez další specifikace věkem ( výjma adiktologie ), etnikem, náboženstvím, politickou příslušností, sociálním postavením, typem poruchy. Ve vztahu k místu a  naplněné kapacitě je  preference  klientů z oblasti regionu Trutnov ( území bývalého okresu ).

Poskytované služby:

 • Diagnostika psychologická a psychiatrická  u dětí a dospělých
 • Diagnostika adiktologická
 • Farmakoterapie ( včetně aplikace léků s prodlouženým účinkem, substituce, podávání antabusu )
 • Psychoterapie individuální, párová, rodinná, skupinová
 • Adiktologická péče
 • Poradenství
 • Vyšetření pro OSSZ, LPS, osobní potřebu
 • Konzultace, vedení stáží studentů, besedy s žáky, studenty, ….pouze po individuální dohodě dle našich časových možností

Úhrada : Většina služeb je hrazena ze zdravotního pojištění. Ostatní služby jsou zpoplatněny v souladu s platným ceníkem. 

Hrazeny klientem jsou např.:

 • Vyšetření a léčba osob bez platného zdravotního pojištění ( výjma neodkladné )
 • Vyšetření pro vlastní potřebu ( studium, řidičské průkazy, zbrojní pasy,…)
 • Anonymní konzultace na vyslovenou  žádost klienta ( nelze ale zajištění medikace an.)
 • Poradenství a konzultace bez souvislosti s vlastní zdravotní péčí o konkrétního klienta
 • Zpráva pro vlastní potřebu klienta
 • Služby spojené s kopírováním zpráv, dokumentace, zasíláním, …
 • Stáže a praxe
 • Přednášky, besedy
 • Nadstandardní služby typu upozornění na termín zasláním sms zprávy či e-mailu, přijetí mimo standardní ordinační hodiny, apod. 
 • Poplatek za zmeškanou neomluvenou konzultaci (zejména u psychoterapií)

 

Rychlý kontakt

Tel.: +420 725 099 630
E-mail: ambulance@riaps.cz

Další kontakty

Aktuality

14.2.2019
Hledáme do týmu nové kolegy

RIAPS přijme to týmu ambulancí ( možno i CDZ , DS ) lékaře se specializovanou způsobilostí v psychiatrii, ev. s perspektivou jejího získání v krátkém časovém horizontu. Výhodou funkční specializace v psychoterapii či psychoterapeutický výcvik, ev.

Číst více

14.2.2019
Hledáme nové kolegy

RIAPS přijme do týmu ambulancí pedopsychiatra se specializovanou způsobilostí, ev. před jejím dosažením. Nabízíme: práci v pěkném prostředí v ambulanci možnost spolupráce s dalšími službami v zařízení prostor pro vlastní iniciativu odpovídající finanční ohodnocení ( tarif+ osobní+ odměny dle výsledků ) 5 týdnů dovolené, podporu vzdělávání, stravenky Úvazek 1,0, ev.

Číst více

14.2.2019
Hledáme do týmu nové kolegy

RIAPS přijme do týmu ambulancí klinického psychologa, ev. psychologa ve zdravotnictví se zařazením do přípravy ke klinické atestaci. Výhodou funkční specializace v systematické psychoterapii, ev. psychoterapeutický výcvik, ev.

Číst více

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Klinická psychologie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Psychiatrie a dětská psychiatrie

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Adiktologie